Gloomy outlook for the automotive sector

As many as 70% of automotive firms in Slovakia reported higher sales last year; 47% of them were in double-digits. Their outlook for this year is gloomier than last year, though, according to a survey by PwC, a consultancy. Only 20% of companies expect double-digit growth this year, half of last year’s number. Some 48% plan major investments in the coming 3-5 years into automation and technologies, while 34% plan cost and productivity control with current technologies. Only 14% plan to change product portfolio. Last year, 60% of the companies used over 80% of their capacity. About 15% of the automotive firms consider relocating production out of Slovakia, up from 5% last year. (etrend.sk)

Panasonic is investing in Trstená into accessories for electric car batteries

Japanese firm Panasonic Industrial Devices is investing €70m in its plant in Trstená into the production of accessories for electric car batteries, said Economy Minister Peter Žiga (Smer). The company declined to comment. The new production will provide 450 jobs. Construction of a new production hall was launched in April 2018 and the date of production launch has not been announced as yet. Panasonic employs 1,000 in Trstená and 650 in its other plant in Stará Ľubovňa. (HN/1)

Panasonic investuje v Trstenej do výroby príslušenstva do elektrobatérií pre autá

Japonská firma Panasonic Industrial Devices investuje vo svojom závode v Trstenej 70 mil. € do výroby príslušenstva do elektrobatérií pre automobily, informoval minister hospodárstva Peter Žiga (Smer). Firma to odmietla komentovať. Nová výroba postupne zamestná 450 ľudí. Výstavba novej haly sa začala v apríli 2018, termín spustenia výroby zatiaľ nebol oznámený. Panasonic zamestnáva v Trstenej 1.000 ľudí a v Starej Ľubovni ďalších 650. (HN/1)

Vyhliadky automobilového sektora sa zhoršujú

Až 70% dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku vykázalo vlani rast tržieb, 47% z nich dvojciferný. Ich odhad rastu tržieb na tento rok je ale nižší oproti vlaňajšku, ukázal prieskum poradenskej spoločnosti PwC. Dvojciferný rast očakáva 20% firiem, vlani dvojnásobok. Asi 48% plánuje v horizonte 3-5 rokov významné investície do technológií a digitalizácie a 34% plánuje kontrolu nákladov a produktivity so súčasnou technológiou. Zmenu produktového portfólia plánuje 14%. Vlani išlo nad 80% kapacity 60% firiem. Zhruba každá šiesta automotive firma zvažuje presun časti výroby preč zo Slovenska. Vlani to bolo 5%. (etrend.sk)

Arca Capital is consolidating the staffing agency market

Arca Capital (Rastislav Velič) is consolidating the staffing agency market. Its Manuvia group, which was formed by merging the McRoy Group, Wincott People, Xawax, Edymax and Express People agencies, had €150m consolidated sales last year and offers 16,000 workers to the automotive, electronics, and logistics sectors. This year, it plans a €220m turnover and €10m EBITDA. It has spent several tens of millions on the acquisitions so far and is considering further acquisitions in Slovakia, Czechia, Germany, and Austria. It wants to have 25,000 workers by 2022. Arca also plans on cross-selling: it will offer the workers services of its own dormitory firm Somo, energy supplier Twinlogy, lending fi

Government wants to buy a 49% stake in the energy distributor VSE

The government wants to buy a 49% stake in the energy distributor VSE if the current owner, innogy of Germany, plans to sell it, says Economy Minister Peter Žiga (Smer). The state has a preemptive right to buy the stake for the market price. It should be clear by the end of this year whether innogy is going to offload the stake. Its preferred buyer is E.ON, another German company that controls ZSE in Slovakia. If the next government does not include Smer, it will most likely not be interested in buying the stake. (HN/1)

Vláda chce kúpiť 49% podiel vo VSE

Vláda by chcela kúpiť 49% podiel v energetickom distribútorovi VSE, ak ho bude nemecká firma innogy predávať, hovorí minister hospodárstva Peter Žiga (Smer). Štát má na tento podiel predkupné právo za trhovú cenu. Do konca t.r. by malo byť známe, či sa ho bude chcieť innogy zbaviť. Jej preferovaným kupcom je iná nemecká firma E.ON, ktorá na Slovensku kontroluje distribútora ZSE. Ak bude budúca vláda bez Smeru, bude mať pravdepodobne ku kúpe VSE opačný postoj. (HN/1)

Konsolidácia trhu personálnych agentúr

Skupina Arca Capital (Rastislav Velič) sa snaží skonsolidovať trh personálnych agentúr. Jej skupina Manuvia vznikla spojením agentúr McRoy Group, Wincott People, Xawax, Edymax a Express People, vlani mala konsolidovaný obrat 150 mil. € a ponúka 16.000 pracovníkov najmä pre automobilový priemysel, elektrotechniku a logistiku. Tento rok plánuje obrat 220 mil. € a EBITDA 10 mil. €. Doteraz do akvizícií investovala niekoľko desiatok miliónov eur, zvažuje ďalšie akvizície na slovenskom, českom, nemeckom a rakúskom trhu a do roku 2022 chce mať v portfóliu 25.000 ľudí. Arca týmto zamestnancom bude ponúkať služby ďalších firiem zo svojho portfólia—ubytovne Somo, dodávateľ energií Twinlogy, pôžičková

Revolt in Smer

Several Smer party cells in Eastern Slovakia have called for the resignation of Robert Fico and Robert Kaliňák, and declared their support for Peter Pellegrini. “We wish not to be linked to the individual failures of top party officials,“ they say. This is the very first open criticism by party cells in Smer’s 20-year history, and it follows Smer’s first loss in party elections since 2004. Fico has made sure his position in the party leadership is very strong, while Pellegrini’s power base within the party is non-existent. A few dissatisfied party members (Bohumil Hanzel, Fedor Flašík, Renáta Kolenčíková, Anton Martvoň, Boris Zala and Marek Maďarič) have been forced to leave the party in the

Slovakia lowly 53rd in World Competitiveness Yearbook

Slovakia improved two places, to a still lowly 53rd out of 63 countries covered in the latest World Competitiveness Yearbook produced by the Swiss Institute for Management Development. The ranking is topped by Singapore, Hong Kong and USA. Of V4 countries, the Czech Republic (33rd) is the most competitive, followed by Poland (38th) and Hungary (47th). Back in 2007-09 Slovakia ranked 30th. (sme.sk)

Slabá konkurencieschopnosť Slovenska

V najnovšej Svetovej ročenke konkurencieschopnosti vydávanej švajčiarskym Inštitútom pre rozvoj manažmentu sa Slovensko umiestnilo až na 53. mieste zo 63 posudzovaných krajín. Medziročne ide o zlepšenie o dve miesta. Na čele sú Singapur, Hongkong a USA. Najlepšie sa z krajín V4 umiestnila Česká republika (33.), nasledovali Poľsko (38.) a Maďarsko (47.). Ešte v rokoch 2007-09 bolo Slovensko na 30. mieste. (sme.sk)

Vzbura v Smere

Niekoľko straníckych organizácií Smeru na východe Slovenska zverejnilo list, v ktorom žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka a podporujú Petra Pellegriniho. „Želáme si nebyť spájaní s individuálnymi zlyhaniami vrcholných funkcionárov strany,“ píšu. Po 20 rokoch existencie Smeru tu je prvý otvorený prejav nespokojnosti straníckych štruktúr, nasleduje po prvej prehre v straníckych voľbách od roku 2004. Fico má vo vedení strany silnú pozíciu, kým Pellegrini si doteraz nevytvoril žiadnu mocenskú bázu. Pár doterajších nespokojencov (Bohumil Hanzel, Fedor Flašík, Renáta Kolenčíková, Anton Martvoň, Boris Zala a Marek Maďarič) bolo zo strany odídených. (N/2)

SNS is continuing its crusade against retailers

Agriculture Minister Gabriela Matečná (SNS) is continuing her crusade against retailers. She pointed out that Slovakia’s food price growth was the 2nd-highest in the EU last year and continues this year. Prices did not fall even after parliament abolished the special levy on retailers that were blamed for a lion’s share of the price hike. Retailers abuse their dominant position to give consumers and suppliers short shrift, while “farmers and food producers barely survive,” according to Matečná. She rejected retailers’ arguments that the higher minimum wage and higher pay for weekend and night work are to blame for the food price hike. She thinks the publication of the costs and profit margin

Canal Plus is to buy Skylink

Vivendi’s pay-TV group Canal Plus is to buy European rival M7 for €1bn from private equity firm Astorg. The Luxembourg-based cable TV operator M7 is active in Slovakia, under the brand Skylink. It has 1.7m subscribers in Slovakia and Czechia. (hnonline.sk)

SNS pokračuje vo vojne s obchodnými reťazcami

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) pokračuje vo vojne s obchodnými reťazcami. Poukázala na to, že Slovensko v raste cien potravín vlani obsadilo druhé miesto v EÚ a zdražovanie neprestalo ani v tomto roku. Ceny neklesli ani po zrušení odvodu pre obchodné reťazce a podľa Matečnej sa na tom podieľajú najväčšou mierou obchody, ktoré zneužívajú dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov. Naopak „farmári a potravinári ledva prežívajú". Odmietla tvrdenie obchodov, že drahšie potraviny sú výsledkom vyššej minimálnej mzdy a vyšších príplatkov za prácu cez víkend a v noci. Situáciu pomôže riešiť zverejňovanie informácií o nákladoch a ziskových maržiach farmárov, výrobcov a ob

Francúzsky prevádzkovateľ platenej televízie Canal Plus kupuje Skylink

Francúzsky prevádzkovateľ platenej televízie Canal Plus, súčasť skupiny Vivendi, kupuje za 1 mld € luxemburského prevádzkovateľa káblovej televízie M7 od private equity skupiny Astorg. M7 pôsobí aj na Slovensku pod značkou Skylink, na Slovensku a v Česku má 1,7 mil. zákazníkov. (hnonline.sk)

PS/Spolu convincingly won the European Parliament election

The coalition of new parties PS/Spolu convincingly won the European Parliament election, denying Smer a victory for the first time since 2004. Coalition parties SNS (4.1%) and Most-Híd (2.6%) won’t gain any MEPs, and the extremist party ĽSNS ended up third. Election results (with number of MEPs in brackets): PS/Spolu 20.1% (4) Smer 15.7% (3) ĽSNS 12.1% (2) KDH 9.7% (2) SaS 9.6% (2) OĽaNO 5.3% (1) The PS/Spolu coalition wants to win the general election in ten months, possibly in a coalition with the new party of Andrej Kiska. Using the threat of extremists it was the best in mobilizing its supporters. The Hungarian parties are likely to merge a

XXX Lutz is buying five Kika stores in Slovakia

Austrian furniture retailer XXX Lutz is buying 22 stores of its competitor Kika in Slovakia, Hungary, Czechia, and Romania from company Signa (Rene Benko). The price was not disclosed. Signa took over Kika for a symbolic sum last year and wants to focus on its local Austrian market. XXX Lutz aspires to become the market leader in every country where it is present. In Slovakia, XXX Lutz has seven stores under the Möbelix brand that had €47.6m in sales in 2017. Kika has five stores in Slovakia that had €36.7m in sales last year. (sme.sk)

XXX Lutz kupuje päť slovenských obchodov Kika

Rakúsky predajca nábytku XXX Lutz kupuje od firmy Signa (Rene Benko) 22 obchodov konkurenčného reťazca Kika na Slovensku, v Maďarsku, Česku a Rumunsku. Cena nebola zverejnená. Signa prevzala krachujúcu Kiku vlani za symbolickú cenu a chce sa sústrediť na rakúsky trh. XXX Lutz sa chce stať jednotkou na trhu v každej krajine, kde pôsobí. XXX Lutz prevádzkuje na Slovensku sedem predajní Möbelix, ktoré mali v roku 2017 tržby 47,6 mil. €. Kika tu má päť predajní, ktoré mali vlani tržby 36,7 mil. €. (sme.sk)

Voľby do EP vyhrala koalícia PS/Spolu, ďalší prepad Smeru

Koalícia nových strán PS/Spolu zaznamenala prekvapivé víťazstvo vo voľbách do Európskeho parlamentu, Smer prvýkrát od roku 2004 nevyhral voľby, koaličné strany SNS (4,1%) a Most-Híd (2,6%) nebudú mať žiadnych europoslancov a extrémistická strana ĽSNS skončila na treťom mieste. Výsledky volieb, počet poslancov v zátvorke: PS/Spolu 20,1% (4) Smer 15,7% (3) ĽSNS 12,1% (2) KDH 9,7% (2) SaS 9,6% (2) OĽaNO 5,3% (1) Koalícia PS/Spolu chce vyhrať aj parlamentné voľby o desať mesiacov a nevylučuje koalíciu s novou stranou Andreja Kisku. Pomocou hrozby úspechu extrémistov dokázala najlepšie zmobilizovať svojich stúpencov. Maďarské strany sa zrejme

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.