Slovak automotive sector is recovering faster than elsewhere

The Slovak automotive sector is recovering faster than elsewhere. The Bratislava plant of Volkswagen as well as the Trnava plant of PSA already run at full capacity, and Kia Motors plans to add a third shift on September 2 (it will stop for a regular two-week summer break next Monday). The Nitra plant of Jaguar Land Rover has not disclosed plans for adding a third shift, but it was running at two shifts even before the pandemic. While global demand for cars is expected to drop 20-30% this year, the local automotive association ZAP expects just a 10% drop in Slovak car production from last year’s 1.1m vehicles. This will help local automotive suppliers, too. All car makers praise the governme

Government wants to tax income hidden in tax havens

Finance Minister Eduard Heger, in a revision to the Income Tax Act, aims to tax individuals hiding their income in tax havens. Individuals will be taxed on income generated by companies under their control, even if the profits are not paid out as dividends but remain parked in tax havens. The rate will be 7%, or 35% for profits of companies from non-cooperating countries, such as the Seychelles and Panama. (hnonline.sk)

Vláda chce zdaniť príjmy schované v daňových rajoch

Minister financií Eduard Heger chce v novele Zákona o dani z príjmov postihnúť ľudí, ktorí svoje príjmy skrývajú vo firmách so sídlom v daňových rajoch. Fyzické osoby budú zdaňované z príjmov, ktoré dosiahli spoločnosti pod ich kontrolou, aj keď zisky nebudú vyplatené ako dividendy, ale ostanú zaparkované v daňových rajoch. Sadzba bude 7%, resp. 35% pre zisky firiem z nespolupracujúcich štátov (napr. Seychely alebo Panama). (hnonline.sk)

Automobilová výroba na Slovensku sa obnovuje rýchlejšie

Automobilová výroba na Slovensku sa obnovuje rýchlejšie ako v iných krajinách. Bratislavský závod Volkswagenu aj trnavský závod PSA už bežia na plnú kapacitu a Kia Motors plánuje prevádzku na plné tri zmeny od 2. septembra (najbližšie dva týždne zastaví výrobu na pravidelnú letnú údržbu). Nitriansky závod Jaguar Land Rover zatiaľ nemá plán na pridanie tretej zmeny, na dve zmeny ale bežal aj pred pandémiou. Globálny dopyt po autách by mohol tento rok klesnúť o 20-30%, ale Zväz automobilového priemyslu očakáva iba 10% pokles výroby áut na Slovensku z vlaňajšieho objemu 1,1 mil. To pomôže aj domácim dodávateľom. Všetky automobilky oceňujú plány vlády zaviesť kurzarbeit a nesúhlasia s rastom min

Bratislava highway bypass has quality issues

A consortium led by Cintra of Spain built the first part of the Bratislava highway bypass in such a low quality that the authorities only allowed its conditional opening. All shortcomings must be addressed before normal use is allowed. These include cracked concrete and metal safety barriers, insufficiently reinforced slopes, poor-quality curbs and median strips, rusty noise barriers and poor-quality service roads. Interestingly, Cintra will operate the bypass for 30 years and has every motive to build a high-quality highway. However, it was found to use waste and asbestos in the highway’s foundations. (dennikN.sk)

Daniel Krátký invests in farms

Slovenské farmárske družstvo (Daniel Krátký) controls Slovak farms with 40,000 ha of land and two farms in Belarus with 10,000 ha. During the pandemic, he bought five Slovak farms (10,000 ha) and his first Belarussian farms. Vazil Hudák, ex-Economy Minister and ex-Vice-President of European Investment Bank, helped him get financing for farms in Belarus. By the end of this year, Krátký wants to have six farms with 40,000 ha there. Other large investors in Slovak farms include Anton Zsigo (Gamota), Ján Sabol and Oszkár Világi (Exata), Andrej Babiš (Agrofert), Martin Fedor (Sanagro) and the Tkáč family (Esin). (dennikN.sk)

Daniel Krátký investuje do fariem

Slovenské farmárske družstvo (Daniel Krátký) na Slovensku ovláda farmy hospodáriace na 40.000 ha a v Bielorusku farmy s 10.000 ha. Počas pandémie kúpil päť fariem s 10.000 ha pôdy na Slovensko aj prvé dve farmy v Bielorusku. Pri financovaní kúpy bieloruských fariem pomáhal aj Vazil Hudák, bývalý minister hospodárstva a neskôr viceprezident Európskej investičnej banky. Do konca roka chce mať Krátký v Bielorusku šesť fariem so 40.000 ha pôdy. Medzi najväčších investorov do fariem patrí Anton Zsigo (Gamota), Ján Sabol s Oszkárom Világim (Exata), Andrej Babiš (Agrofert), Martin Fedor (Sanagro), či rodina Tkáčovcov (Esin). (dennikN.sk)

Diaľničný obchvat Bratislavy má problémy s kvalitou

Konzorcium pod vedením španielskej firmy Cintra postavilo prvú časť diaľničného obchvatu Bratislavy v takej nízkej kvalite, že úrady umožnili iba jej podmienečné otvorenie. Pred získaním povolenia na trvalú prevádzku musia byť chyby odstránené. Ide o popraskané betónové a kovové zvodidlá, nedostatočne spevnené svahy, nekvalitné krajnice a stredný deliaci pruh, hrdzavé protihlukové steny a nekvalitné preložky ciest. Cintra sa pritom bude o obchvat starať 30 rokov a mala by mať záujem na kvalitnej práci. Na zatiaľ nedokončenej časti obchvatu pri Jarovciach sa zas v násypoch našiel odpad a azbest. (dennikN.sk)

Incheba and Immocap to build national congress center

Incheba, the trade fair and congress organizer owned by Alexander Rozin, will apply for a state subsidy for the national congress center. The previous government has approved €60m for the purpose. Another interested party is developer Immocap (Peter Lukeš). Incheba will present its plans for the center, at the Danube river bank, in September. (sme.sk)

Hydrogen No.1 priority of Economy Minister Richard Sulík

The use of hydrogen for powering cars, buses, and trains will be my No.1 priority in the coming six months, said Economy Minister Richard Sulík (SaS) at a hydrogen conference attended by cabinet ministers, CEOs of the largest Slovak companies, and academics. Matador’s CEO Štefan Rosina sees hydrogen as the top option for powering cars, too. Maroš Šefčovič, European Commission Vice-President, was talking up EU subsidies for research into this area. Sulík wants to subsidize the purchase of hydrogen buses for some small Slovak city as well as hydrogen trains between Prievidza and Nitra. Košice’s TU university will create a hydrogen research center and Duslo, a fertilizer maker, wants to build a

Vodík je Sulíkovou prioritou

Využitie vodíka na pohon áut, autobusov a vlakov bude mojou top prioritou na najbližší polrok, uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) na konferencii o vodíku, na ktorej sa zúčastnili ministri, šéfovia najväčších slovenských firiem aj akademici. Vodík preferuje pred elektromobilitou aj šéf Matadoru Štefan Rosina. Viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič hovoril o dostupnosti dotácií EÚ na túto oblasť. Sulík chce dotovať nákup vodíkových autobusov pre menšie okresné mesto a chce aj vodíkové vlaky medzi Prievidzou a Nitrou. Košická Technická univerzita vytvorí vodíkové výskumné centrum a Duslo chce vybudovať zariadenie na výrobu vodíka z elektriny z veterného parku. (dennikN.sk

Incheba a Immocap chcú vybudovať národné kongresové centrum

Organizátor kongresov a výstav Incheba (Alexander Rozin) sa bude uchádzať o dotáciu na výstavbu národného kongresového centra. Predchádzajúca vláda na tento účel odsúhlasila 60 mil. € a ďalším záujemcom je developer Immocap (Peter Lukeš). Incheba chce svoj projekt v areáli na brehu Dunaja predstaviť v septembri. (sme.sk)

PSA is worried about the future of its plant in Trnava

The pandemic shutdown resulted in lost production of 72,000 cars at the Trnava-based PSA car plant, 20% of last year’s output. The plant, though, is already running at four shifts. It is failing to cut costs, which are higher than PSA plants in Portugal and almost on par with Spain, said Martin Dzama, the plant’s production manager. Its future will be at risk if it does not win another model in competition with other PSA plants. It makes the Citroën C3 and Peugeot 208 models and seeks savings in labor productivity, energy and innovation. No redundancies are planned. The French group PSA is completing its merger with Fiat Chrysler, the new parent company being called Stellantis. (hnonline.sk)

Matovič is plagiarist too

Back in 1998, PM Igor Matovič (OĽaNO) received his Mgr. title at the Comenius University for a final thesis that is a compilation of two books. Of its 78 pages, only a one-page summary is Matovič’s work. On Thursday, Matovič admitted “I am a thief in this matter” but said he will only resign after “I fulfill all my promises made before the general election.“ Matovič was among the key critics of Andrej Danko (SNS), who received his JUDr. title in 2000 for a final thesis that was a compilation of five books. He did not call for the resignation of his coalition partners Boris Kollár (Sme rodina) and Branislav Gröhling (SaS) for the same misdeed. (dennikN.sk)

Aj Matovič je plagiátor

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) získal v roku 1998 titul Mgr. na Univerzite Komenského za prácu, ktorá je takmer úplne iba kópiou dvoch kníh. Zo 78 strán napísal Matovič iba 1-stranový záver. Včera priznal, že je „v tejto veci zlodej“ a odstúpiť sa chystá, až keď „splní všetko, čo pred voľbami sľúbil“. Matovič patril medzi hlavných kritikov Andreja Danka (SNS), ktorý získal v roku 2000 titul JUDr. za kompilát piatich kníh. Pri koaličných partneroch Borisovi Kollárovi (Sme rodina) a Branislavovi Gröhlingovi (SaS) už na odchode z politiky netrval. (dennikN.sk)

PSA sa obáva o budúcnosť svojho závodu v Trnave

Trnavská automobilka PSA v prvom polroku t.r. zaznamenala zhruba pätinový výpadok ročnej produkcie, v súčasnosti už ale vyrába na štyri zmeny. Nedarí sa jej znižovať výrobné náklady, ktoré má vyššie ako závod v Portugalsku a takmer ako závod v Španielsku, uviedol Martin Dzama, zástupca šéfa závodu. Jej budúcnosť bude ohrozená, ak v konkurencii ďalších závodov PSA nezíska výrobu ďalšieho modelu. V súčasnosti vyrába modely Citroën C3 a Peugeot 208 a úspory chce hľadať v oblasti efektivity práce, energií a inovácií. Prepúšťanie neplánuje. Francúzska skupina PSA dokončuje fúziu s taliansko-americkou automobilkou Fiat Chrysler, pričom nová materská spoločnosť bude mať názov Stellantis. (hnonline.

Minimum wage will increase by €40 to €620 in 2021

The minimum wage will increase by €40 to €620 as of January 2021, proposed Labor Minister Milan Krajniak (Sme rodina). It will only be at 75% of that level, €465, for the long-term unemployed. Today, about 121,600 people earn the minimum wage. Business lobby groups vigorously oppose any hike in the minimum wage in the aftermath of the pandemic. (dennikN.sk)

State will not purchase the national football stadium from oligarch Ivan Kmotrík

The state will not purchase the national football stadium in Bratislava from oligarch Ivan Kmotrík and will claim back €27m the previous government provided towards its construction, announced Deputy PM Štefan Holý (Sme rodina). His audit revealed that contracts between Kmotrík and the state are null and void; he expects Kmotrík to turn to the courts. The previous government approved buying the stadium for €91m shortly before the election. (dennikN.sk)

Minimálna mzda sa budúci rok zvýši o 40 € na 620 €

Minimálna mzda sa budúci rok zvýši o 40 € na 620 €, navrhol minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Pre dlhodobo nezamestnaných chce zaviesť minimálnu mzdu vo výške 75% tejto úrovne, teda 465 €. Dnes dostáva minimálnu mzdu 121.600 zamestnancov. Firmy po pandémii protestujú proti zvyšovaniu minimálnej mzdy. (dennikN.sk)

Štát nekúpi Národný futbalový štadión od oligarchu Ivana Kmotríka

Štát nekúpi Národný futbalový štadión od oligarchu Ivana Kmotríka a bude vymáhať 27 mil. €, ktoré predchádzajúca vláda poskytla na jeho výstavbu, informoval vice-premiér Štefan Holý (Sme rodina). Jeho audit zistil, že zmluvy medzi Kmotríkom a štátom sú neplatné. Očakáva, že Kmotrík sa bude so štátom súdiť. Predchádzajúca vláda totiž krátko pred voľbami odsúhlasila kúpu štadióna za 91 mil. €. (dennikN.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.