Slovak state assistance to companies is less generous but mainly slower

Slovak state assistance to companies is less generous but mainly slower compared to Germany, UK, France, Austria, Czechia and Hungary, according to a comparison by the local Public Policy Center, with the largest gap in loan guarantees. Overall, the assistance structure is very similar in all countries. (N.sk)

GDP will fall 9.3% this year

That the Slovak GDP will fall 9.3% this year is the most plausible scenario in the updated NBS prediction. A month ago, a 9% contraction was the most pessimistic scenario, but since then NBS has collected new data from abroad, as well as from eKasa, Skytoll and energy companies. About 45-100,000 jobs will be lost this year, and the government’s measures have saved about 50,000 jobs so far. The public finance deficit will be 6.9-10.3% of GDP this year. Next year, the economy is forecast to grow 8%. (sme.sk)

Slovenské HDP tento rok klesne o 9,3%

Slovenské HDP tento rok klesne o 9,3%, znie najpravdepodobnejší scenár v aktualizovanej predikcii centrálnej banky NBS. Pred mesiacom bol 9% pokles najhorší scenár, odvtedy ale pribudli nové údaje zo zahraničia, ale aj z eKasy, Skytollu a spotreby energií na Slovensku. Krajina tento rok stratí 45-100.000 pracovných miest, pričom doterajšie vládne opatrenia zachránili prácu 50.000 ľuďom. Deficit verejných financií na tento rok NBS odhaduje na 6,9-10,3% HDP. Budúci rok by mala ekonomika stúpnuť o 8%. (sme.sk)

Štátna pomoc firmám na Slovensku je menej štedrá a najmä pomalšia

Štátna pomoc firmám na Slovensku je menej štedrá a najmä pomalšia ako v Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Rakúsku, ČR a Maďarsku, ukázalo porovnanie slovenského Centra pre verejnú politiku. Najväčší rozdiel je pri úverovej pomoci, ale štruktúra pomoci je vo všetkých krajinách veľmi podobná. (N.sk)

Sanagro has abandoned its attempt to acquire the farms of Esin Group

Sanagro (Martin Fedor) has abandoned its attempt to acquire the farms of Esin group of Tomáš Kukučka that would have increased its acreage from 19,000 ha to 31,000 ha. This would have made it the second-largest farm group in Slovakia after Gamota (Anton Zsigó; 65,000 ha). Sanagro says talks on the financial settlement failed. Esin gained notoriety by depriving small farmers of their land, and police have launched a probe into its abuse of farming subsidies. Both companies are close to the J&T group. (aktuality.sk)

Government is considering a permanent kurzarbeit scheme

The government is considering a permanent kurzarbeit scheme, under which a part of payroll levies paid by companies and workers would go to a special fund that would pay subsidies for keeping jobs during a recession. Labor unions have already agreed to increase payroll levies. (hnonline.sk)

Sanagro odstúpilo od kúpy fariem Esin Group

Sanagro expartnera J&T Martina Fedora odstupuje od kúpy fariem skupiny Esin (Tomáš Kukučka). Podľa Sanagra sa nepodarilo dohodnúť na finančnom vyrovnaní. Sanagro by akvizíciou zvýšilo výmeru pôdy pod svojou kontrolou z 19.000 ha na 31.000 ha. Po firme Gamota (Anton Zsigó; 65.000 ha) by tak bola na druhom mieste medzi farmármi na Slovensku. Esin sa stal známy spormi o pôdu s drobnými farmármi a polícia ho prešetruje pre podvodné čerpanie agrodotácií. Obe firmy sú blízke skupine J&T. (aktuality.sk)

Vláda zvažuje trvalé zavedenie tzv. kurzarbeitu

Vláda zvažuje trvalé zavedenie tzv. kurzarbeitu, v rámci ktorého by časť odvodov platených firmami a zamestnancami išla do špeciálneho fondu. Ten by vyplácal dotácie na udržanie pracovných miest počas krízy. Odbory s vyššími odvodmi súhlasia. (hnonline.sk)

Pellegrini wants to push Fico out

“I feel the time has come for a major change in the party,” wrote ex-PM Peter Pellegrini in an op-ed for the HN daily. Although he led the Smer party to a solid election result and is among Slovakia’s most popular politicians, Robert Fico remains party leader and shows no signs of letting Pellegrini take over. Pellegrini warns that if he is not elected leader, he might leave and set up his own party. Smer had planned a congress for December to elect leaders but now it is possible it will be held earlier. Pellegrini wants the change as soon as possible, as the new unstable coalition might lead to an early election. (hnonline.sk)

Most companies would survive 2-3-month crisis

Slovak companies can withstand the current crisis, also thanks to state assistance, if economic activity resumes by the end of May, according to a central bank NBS analysis. Companies from the hospitality, retail, arts, entertainment, and travel sectors will be hit the hardest. If the pandemic lasts longer, many industrial companies will be under pressure, too. If the economy stalls for four months, half of mid-sized and large companies will become insolvent. On the other hand, most companies would survive a 2-3-month crisis. (dennikN.sk)

2-3 mesačné vypnutie ekonomiky by takmer všetky podniky vydržali

Slovenské firmy vydržia súčasnú krízu, aj vďaka vládnej pomoci, ak sa ekonomika rozbehne do konca mája, ukazuje analýza centrálnej banky NBS. Najviac budú postihnuté firmy zaoberajúce sa ubytovacími a stravovacími službami, obchodom, umením, zábavou a rekreáciou. Pri dlhšie trvajúcej pandémii sa pod finančný tlak dostane aj množstvo podnikov priemyselnej výroby. Po 4-mesačnej odstávke ekonomiky by sa až polovica stredných alebo veľkých podnikov stala nesolventnými. Naopak, 2-3 mesačné vypnutie by takmer všetky podniky vydržali. (dennikN.sk)

Pellegrini chce vytlačiť Fica zo Smeru

„Cítim, že prišiel čas na zásadnú zmenu v strane,” napísal ex-premiér Peter Pellegrini v komentári pre denník HN. Hoci ako volebný líder doviedol stranu Smer k slušnému výsledku a patrí medzi najpopulárnejších politikov, Robert Fico ostal šéfom strany. Pellegrini hrozí, že ak sa nestane šéfom on, môže odísť a založiť vlastnú stranu. Voľby vedenia mal riešiť snem v decembri a je možné, že Smer ho zvolá skôr. Pellegrini zatiaľ svoju kandidatúru neohlásil, ale zmenu chce čo najskôr, keďže nestabilita vládnej koalície môže viesť k predčasným voľbám. (hnonline.sk)

The second phase of economy opening (hotels, taxi, hair salons) on May 6

Slovakia has 18 Covid-19 victims and 1,379 infected, as over the weekend the number of new cases fell short of the number of those recovered from the virus. Daily testing rose to almost 5,000. The second phase of economy opening could be launched on May 6, says Igor Matovič (hotels, taxi, hair salons, churches). The gradual opening could vary in regions, depending on the number of cases, added Matovič. The Economic Crisis Council backed the regional approach. (N.sk)

Penta posted a drop in profit in 2019

Penta (Jaroslav Haščák and Marek Dospiva) posted an 8% drop in net profit to €265m in 2019, its 5th year in a row with net profit over €200m. The largest profit generators were pharmacy chain Dr.Max, betting firm Fortuna, and Penta Real Estate. The cumulative sales of its companies were down 8% to €6.9bn and their EBITDA profit was down 1% to €434m. Their total assets were up 8% to €11.2bn and the group invested €613m last year. The number of pharmacies rose to 2,190 and their sales were up 17% to €2.7bn. The worst performers are Czech Aero Vodochody, Germany’s machinery firm Gehring, and aluminum smelter Slovalco. The group also owns Prima banka and Privatbanka, meat processor Mecom, and me

Penta vlani zaznamenala pokles zisku

Skupina Penta (Jaroslav Haščák a Marek Dospiva) vlani zaznamenala 8% pokles čistého zisku na 265 mil. €, pričom zisk ostal nad 200 mil. € už piaty rok za sebou. Najväčším generátorom zisku boli sieť lekární Dr.Max, stávková spoločnosť Fortuna a realitná odnož Penta Real Estate. Kumulatívne tržby všetkých jej firiem klesli o 8% na 6,9 mld € a ich zisk EBITDA klesol 1% na 434 mil. €. Celkové aktíva stúpli o 8% na 11,2 mld € a skupina vlani investovala 613 mil. €. Počet lekární stúpol na 2.190 a ich tržby o 17% na 2,7 mld €. Naopak sa nedarí českému Aero Vodochody, nemeckej strojárskej firme Gehring a slovenskej hlinikárni Slovalco. Skupina vlastní aj Prima banku a Privatbanku, mäsokombinát Mec

Druhá fáza otvárania ekonomiky (hotely, taxíky, kaderníctva) môže prísť 6. mája

Slovensko má 18 úmrtí a 1.379 nakazených na Covid-19, pričom cez víkend počet vyliečených ľudí prevýšil počet nových pozitívnych testov. Počet testov sa pritom približoval 5.000 denne. Druhá fáza otvárania ekonomiky by tak podľa premiéra Igora Matoviča mohla prísť 6. mája (hotely, taxíky, kaderníctva, bohoslužby). Postupné otváranie prevádzok by mohlo byť rôzne v jednotlivých regiónoch, podľa šírenia Covid-19, dodal Matovič. Regionálny prístup obhajuje aj Ekonomický krízový štáb. (N.sk)

Milan Fiľo is cultivating relations with the new coalition

Milan Fiľo, who got a massively overpriced highway toll contract from the first Robert Fico government, is the largest donor of the new Mutual Help Fund. He donated €0.5m to the fund set up by PM Igor Matovič, who is donating his entire salary (and OĽaNO MPs are donating €500 a month). The second largest donor is the union of Chinese businessmen in Slovakia. The fund will give small donations to those in need. (dennikN.sk)

Insufficient supply may prevent any major fall in apartment prices

Just 1,700 new apartments were on offer in Bratislava at the end of March, down from 4,500 in 2017, according to data of Bencont, a developer. In the first quarter, their prices rose 15% to €3,476 per sqm. Although the pandemic should push the prices down, Bencont says an insufficient supply will prevent any major fall in prices. The low supply stems from the city’s inability to issue permits for new projects. The projects that will be completed in the coming two years have already sold most of their apartments. Apartment prices in Bratislava are just 10% higher compared to 2008, while average wages are up 35%. (sme.sk)

Nedostatočná ponuka brzdí pokles cien bytov

Ku koncu marca bolo v Bratislave na predaj 1.700 nových bytov, kým v roku 2017 ich bolo 4.500, ukazujú údaje developera Bencont. V prvom štvrťroku stúpla cena ponúkaných bytov o 15% na 3.476 €/m2. Hoci pandémia by mala tlačiť cenu bytov nadol, podľa Bencontu nedostatočná ponuka zabráni veľkému zlacňovaniu. Za poklesom ponuky je neschopnosť mesta povoľovať výstavbu nových projektov. Projekty, ktoré budú dokončené v najbližších dvoch rokoch, už majú väčšinu bytov predaných. Ceny bytov v Bratislave sú dnes len o 10% vyššie ako v roku 2008, pričom priemerná mzda odvtedy stúpla o 35%. (sme.sk)

Milan Fiľo už kultivuje vzťahy s novou vládou

Najväčším donorom nového Fondu vzájomnej pomoci je Milan Fiľo, ktorý za vlády Roberta Fica získal masívne predražený kontrakt na mýtny systém. Do fondu, ktorého vznik inicioval premiér Igor Matovič, dal 0,5 mil. €. Matovič do neho posiela celú svoju výplatu a poslanci OĽaNO 500 € mesačne. Druhým najväčším donorom vo fonde je Únia mladých čínskych podnikateľov. Fond chce poskytovať malé sumy ľuďom v núdzi. (dennikN.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.