Ján Sabol no longer wants to acquire postal operator Cromwell

The anti-trust authority PMÚ is no longer reviewing the acquisition of postal operator Cromwell (Peter Sucharda) by its smaller competitor Tatra Billing (Ján Sabol) and investor PMK Invest (Štefan Petergáč, Jozef Mokrý and Peter Kotuliak). The companies announced the deal last year and now abandoned it for undisclosed reasons. The acquisition would weaken the competition on the market of addressed transaction and marketing mail. (antimon.gov.sk)

TV Markíza keeps its position of market leader

The TV group Markíza (also including channels Doma and Dajto) kept its leading position on the local TV market with a 28.5% share of the 12-54 age group in January-May this year. The Joj group (also including Plus and Wau) followed with a 20.3% market share. The public broadcaster RTVS (12.5%) came third. The Slovak TV groups, including the TA3 news channel, control only 62.7% of the local market. Foreign TV channels account for the rest. (zive.sk)

Ján Sabol už nechce kúpiť poštového operátora Cromwell

Protimonopolný úrad už neposudzuje kúpu poštového operátora Cromwell (Peter Sucharda) jeho menším konkurentom Tatra Billing (Ján Sabol) a investorom PMK Invest (Štefan Petergáč, Jozef Mokrý a Peter Kotuliak). Kúpa bola ohlásená vlani, ale firmy od nej z nezverejnených dôvodov odstúpili. Akvizícia by oslabila konkurenciu na trhu s tlačou, obálkovaním a zasielaním papierových výpisov, faktúr, či reklamných letákov. (antimon.gov.sk)

TV Markíza stále trhovým lídrom

TV skupina Markíza (aj kanály Doma a Dajto) si udržala vedúce postavenie na slovenskom trhu aj počas prvých piatich mesiacov t.r., jej trhový podiel v skupine 12-54 ročných činil 28,5%. Nasledovala skupina Joj (aj kanály Plus a Wau) s podielom 20,3% a verejnoprávna RTVS (12,5%). Celkovo majú slovenské kanály, okrem Markízy, Joj a RTVS aj TA3, iba 62,7% trhový podiel. Zvyšok trhu majú zahraničné TV stanice. (zive.sk)

TMR acquired Austrian ski resorts

Tatry Mountain Resorts (Igor Rattaj), the owner of ski resorts in Slovakia, Czechia and Poland, has acquired two ski resorts in Austria—Mölltaler Gletscher and nearby Ankogel-Mallnitz. It started selling their ski passes this past season. Mölltaler Gletscher’s glacier location allows ten months of skiing annually. The new owner intends to invest into their infrastructure, including ski lifts and restaurants. (sme.sk)

eKasa delayed by three months

The government decided that companies with cash registers not connected to tax authority FS servers won’t be fined until October 1. The July 1 eKasa deadline remains and all retailers must register with eKasa and request a new certified cash register by that date. The government responded to concerns of retailers and their suppliers that not all of them would be able to meet the July 1 deadline. So far, 77% of all electronic cash register users have registered for eKasa. (sme.sk)

eKasa sa odložila na 1. október

Vláda včera schválila legislatívu, podľa ktorej budú firmy bez pripojenia registračných pokladníc na servery Finančnej správy pokutované až od 1. októbra. Predchádzajúci termín zavedenia systému eKasa bol 1. júl. Vláda tak reaguje na problémy obchodov a ich dodávateľov certifikovať a dodať nové pokladnice. Obchody sa ale musia zaregistrovať do eKasy do 30. júna. Doteraz tak urobilo 77% používateľov registračných pokladníc. (sme.sk)

TMR kúpilo lyžiarske strediská v Rakúsku

Tatry Mountain Resorts (Igor Rattaj), ktorá vlastní lyžiarske strediská na Slovensku, v Čechách a Poľsku, kúpila dve lyžiarske strediská v Rakúsku, Mölltaler Gletscher a blízke stredisko Ankogel-Mallnitz. Uplynulú sezónu predávala ich skipasy na Slovensku, pričom ľadovec umožňuje 10-mesačnú lyžiarsku sezónu. Chce investovať do ich infraštruktúry, vlekov aj reštaurácií. (sme.sk)

Uniqa acquired car accident insurance policies from Colonnade

Insurer Colonnade (previously QBE) is selling its 5,000 car accident insurance policies to another insurer, Uniqa. The price was not disclosed. Colonnade is not leaving the Slovak market but will focus solely on industrial risk insurance. Last year, its non-life insurance premiums came to €26.4m, of which car insurance accounted for €2.9m. Last year, Uniqa underwrote premiums totaling €97.9m, of which vehicle insurance (excluding third party liability motor insurance) brought €35.4m. (etrend.sk)

NBS to increase the banks’ counter-cyclical capital cushions

The central bank NBS made a preliminary decision on Tuesday to increase the banks’ counter-cyclical capital cushions, announced Governor Peter Kažimír. This should improve the banks’ resilience if interest rates rise and borrowers default on their loans. NBS also wants to slow down the growth in retail lending that remains above 10%. The cushion was increased to 1.5% this year and NBS aims to increase it to 2% in 2020. Most of the banks already have cushions at the higher level. So far, not even the NBS-imposed credit standards tightening has reduced the growth in lending. (HN/3)

NBS bankám zvýši proticyklický kapitálový vankúš

Centrálna banka NBS včera predbežne rozhodla o potrebe zvýšiť proticyklický kapitálový vankúš, informoval guvernér NBS Peter Kažimír. Hlavným zámerom je posilniť odolnosť bánk pre prípad, keď sa zvýšia úrokové sadzby a klienti nebudú schopní splácať úvery. Ďalším dôvodom je snaha obmedziť dynamický rast úverov, ktorý stále ostáva nad 10%. Zvyšovanie vankúša sa začalo už vlani a tento rok dosiahne 1,5%. Zvyšovanie bude zrejme pokračovať aj budúci rok na 2%. Väčšina bánk má už teraz vankúš v tejto výške. Doterajšie sprísňovanie úverových štandardov zo strany NBS zatiaľ rast úverov neobmedzilo. (HN/3)

Uniqa kúpi poistný kmeň havarijného poistenia áut Colonnade

Poisťovňa Colonnade (predtým QBE) predá svoj poistný kmeň havarijného poistenia áut spoločnosti Uniqa. Tá vďaka tomu získa približne 5.000 nových zákazníkov. Cena nebola zverejnená. Poisťovňa Colonnade na slovenskom trhu nekončí, ale zameria sa iba na poistenie priemyselných rizík. Vlani predpísala poistné z neživotného poistenia za 26,4 mil. €, z čoho tvorilo poistenie dopravných prostriedkov 2,9 mil. €. Uniqa vlani predpísala poistné za 97,9 mil. €, z toho tvorilo poistenie dopravných prostriedkov (bez povinného zmluvného poistenia) 35,4 mil. €. (etrend.sk)

NBÚ will not issue any recommendation regarding use of Huawei products

The security authority NBÚ will so far not issue any recommendation to public authorities and consumers regarding the use of Huawei products and will wait for the EU stance expected in September. The USA has blacklisted Huawei on security grounds. “There is no proof so far that Huawei products pose a security risk,“ reckons NBÚ. Last December, its Czech counterpart NÚKIB recommended public authorities avoid Huawei and ZTE products when building infrastructure. A ban on buying telecoms equipment from Chinese firms would add €55bn to the cost of 5G networks in Europe and delay the technology by 18 months, according to an analysis by telecoms lobby group GSMA. (zive.sk)

Containex expands in Slovakia

Austrian maker of freight and living containers Containex is planning a €14m investment into expanding the capacity of its Komárno plant called SK-Cont. The current annual capacity of 20,000 containers will increase by 50% thanks to the addition of a new paint shop, production hall, and warehouse. The plant’s workforce will increase by 100 to 320. The project should be completed in mid-2020. Back in 2017, SK-Cont posted a 18% drop in net profit to €1.6m, and its sales rose 22% to €28.3m. (etrend.sk)

Containex expanduje na Slovensku

Rakúsky výrobca nákladných a obytných kontajnerov Containex plánuje 14 mil. € investíciu do expanzie svojho závodu v Komárne SK-Cont. Súčasnú kapacitu 20.000 kontajnerov ročne zvýši o 50% vybudovaním novej lakovne, výrobnej haly i skladu. Počet zamestnancov sa zvýši o 100 na 320. Projekt chce dokončiť v lete 2020. SK-Cont v roku 2017 zaznamenal 18% pokles čistého zisku na 1,6 mil. € a tržby mu narástli o 22% na 28,3 mil. €. (etrend.sk)

NBÚ nevydá žiadne odporúčanie ohľadom využívania produktov Huawei

Národný bezpečnostný úrad zatiaľ nevydá žiadne odporúčanie pre úrady či spotrebiteľov ohľadom využívania produktov Huawei a počká si na stanovisko, ktoré má v septembri vydať EÚ. USA označili produkty tejto čínskej firmy za potenciálne bezpečnostné riziko a zakázali všetkým americkým firmám spolupracovať s ňou. „Zatiaľ neexistuje dôkaz, že by produkty Huawei predstavovali bezpečnostné riziko,“ uviedol NBÚ. Český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť koncom vlaňajška odporučil štátnym úradom vyhnúť sa infraštruktúrnym produktom Huawei a ZTE. Zákaz využívať technológie čínskych firiem na budovanie 5G sietí v Európe by ich vybudovanie predražil o 55 mld € a oneskoril o 18 mesiac

Achmea is suing Slovakia over ban on distributing dividends

Dutch firm Achmea, owner of the health insurer Union, has filed charges against Slovakia in Slovak courts demanding €30m in compensation for the ban on distributing dividends in 2006-07. Penta, which owns another health insurer Dôvera, is suing the state too, demanding €178m in compensation (plus €280m in interest). Penta and Achmea tried their luck with international arbitration first, but failed. (hnonline.sk)

Virtual Reality Media will build a $29m aviation simulation center in China

Slovak flight simulator manufacturer ‎Virtual Reality Media (Pavol Grman) signed a framework agreement with a Chinese company that will build a $29m aviation simulation and training center in Cangzhou, Hebei province. It will have a 35% share of the investment and will supply the flight simulators. The center should open in 2020. (etrend.sk)

Virtual Reality Media postaví v Číne tréningové centrum pre pilotov

Slovenská firma ‎Virtual Reality Media (VRM; Pavol Grman) podpísala rámcovú dohodu s čínskou firmou, ktorá ide v provincii Che-pej vybudovať tréningové centrum pre pilotov za 29 mil. USD. VRM bude mať 35% podiel na investícii a bude sa podieľať na dodávke simulátorov leteckej techniky a na výcviku pilotov. Centrum má byť otvorené od budúceho roka. (etrend.sk)

Achmea žaluje Slovensko pre zákaz vyplácania zisku

Holandská Achmea, majiteľ zdravotnej poisťovne Union, podala žalobu na štát na slovenských súdoch pre zákaz vyplácania zisku. Od Slovenska chce kompenzáciu 30 mil. € za to, že si v rokoch 2006-07 nemohla vyplácať zisk. Z rovnakého dôvodu žaluje na slovenských súdoch štát aj Penta (vlastník poisťovne Dôvera), tá žiada 178 mil. € plus úroky z omeškania 280 mil. €. Penta aj Achmea žalovali Slovensko na arbitrážnych súdoch, tam však neuspeli. Preto skúšajú šťastie na slovenských súdoch. (hnonline.sk)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.