Peter Kažimír will run for the post of central bank NBS governor

Finance Minister Peter Kažimír (Smer) has already decided to run for the post of central bank NBS governor, according to sources of Pravda daily. The term of Jozef Makúch, current governor, expires in 2021, but he might resign in 2019 so that the current government can nominate Kažimír and current president Andrej Kiska can appoint him. The name of the new Finance Minister has not been disclosed. Kažimír and NBS declined to comment. The NBS governor earned €245,000 last year, the Finance Minister just €44,000. The NBS’s key competence is financial sector regulation. (Pravda/10)

Delayed trains with iron ore in Ukraine put production in U.S. Steel Košice at risk

Delayed trains with iron ore on Ukrainian railways are putting production at several steel mills in the CEE region at risk. The delays stem from a massive rail track renovation program there. U.S. Steel Košice had to shut down one of its furnaces temporarily. Czech Třinecké železárny has complained of insufficient supplies and is using stockpiles created in the past. PM Peter Pellegrini has written a letter to Ukrainian President Viktor Poroshenko. Iron ore traveling through Ukraine covers two thirds of U.S. Steel Košice’s needs. It imports the rest from Latin America, via Polish ports. (HN/1)

U.S. Steel nemá dosť železnej rudy pre meškanie vlakov na Ukrajine

Meškanie vlakov so železnou rudou na ukrajinských železniciach ohrozuje produkciu viacerých oceliarní v regióne strednej Európy. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukcie železničných tratí. Kvôli meškajúcim dodávkam železnej rudy údajne museli v U.S. Steel Košice dočasne odstaviť jednu z pecí. Aj české Třinecké železiarne hlásia, že nedostávajú včas dostatočné množstvo železnej rudy a musia využívať zásoby vytvorené v minulosti. Premiér Peter Pellegrini už dokonca písal ukrajinskému prezidentovi Viktorovi Porošenkovi. U.S. Steel Košice totiž pokrýva dodávkami z Ukrajiny dve tretiny rudy. Zvyšok dovážajú z Latinskej Ameriky cez poľské prístavy. (HN/1)

Peter Kažimír bude kandidovať na post guvernéra NBS

Minister financií Peter Kažimír (Smer) sa už rozhodol, že bude kandidovať na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), tvrdia zdroje denníka Pravda. Súčasnému guvernérovi Jozefovi Makúchovi vyprší mandát v januári 2021, údajne ale rezignuje už v roku 2019. Kažimíra by tak nominovala súčasná vláda a menoval ešte súčasný prezident Andrej Kiska. Náhrada na poste ministra financií ešte nie je známa. Kažimír aj NBS odmietli špekulácie komentovať. Plat šéfa NBS bol vlani 245.000 €, plat ministra 44.000 €. Hlavnou kompetenciou NBS je regulácia finančného sektora. (Pravda/10)

Strategies of football clubs

Top football clubs in Slovakia employ different strategies. This year’s title went to Spartak Trnava (Vladimír Poór), the budget of which (€4m) is less than half that of the richest club, Slovan Bratislava (Ivan Kmotrík; €9m). Both clubs depend on subsidies from their controversial owners. Clubs MŠK Žilina and AS Trenčín turn profits thanks to their youth academies and sale of players. DAC Dunajská Streda (Oszkár Világi) is co-financed by the city and the Hungarian government. Thanks to investments into stadiums, spectator numbers were up last season, and even TV ratings improved. (etrend.sk)

Schools might end up without internet connections

Schools might end up without internet connections. Internet is provided by Slovak Telekom (ST) based on an old contract extended in 2016. The public procurement authority ÚVO ruled recently that the extension broke a law, said that the Education Ministry will be fined, and ordered it to terminate the contract. The Ministry has already selected a new provider, Swan. ST, though, challenged the new tender and a court ruled that the Ministry can’t sign a contract with Swan just yet. Slovensko.Digital says this is the result of the Ministry pushing for a bad solution; namely, a centralized internet for all schools. (S.D)

Rôzne stratégie futbalových klubov

Top futbalové kluby na Slovensku majú rôzne stratégie. Titul tento rok vyhral Spartak Trnava (Vladimír Poór), hoci mal rozpočet polovičný (4 mil. €) v porovnaní s najbohatším Slovanom Bratislava (Ivan Kmotrík; 9 mil. €). Oba kluby sú závislé od dotácií svojich kontroverzných majiteľov. Tímy MŠK Žilina a AS Trenčín sú v zisku najmä pre dobrú prácu s mládežou a predaj hráčov. Klub DAC Dunajská Streda (Oszkár Világi) financuje aj mesto a maďarská vláda. Vďaka investíciám do štadiónov vlani stúpla návštevnosť a rastie aj sledovanosť TV prenosov. (etrend.sk)

Hrozí, že školy ostanú bez pripojenia na internet

Hrozí, že školy ostanú bez pripojenia na internet. Pripojenie v súčasnosti poskytuje Slovak Telekom (ST) na základe starej zmluvy predĺženej v roku 2016. Úrad pre verejné obstarávanie ale rozhodol, že predĺženie bolo nezákonné, Ministerstvo školstva (MŠ) zaň dostane pokutu a malo by zmluvu s ST vypovedať. MŠ už v tendri vybralo nástupcu ST, firmu Swan. ST ale nový tender napadol na súde, ktorý rozhodol, že MŠ zatiaľ nesmie podpísať zmluvu so Swanom. Podľa Slovensko.Digital ide o dôsledok zlého postupu MŠ, ktorý stále trvá na centralizovanom nákupe pripojenia. (S.D)

NEPI Rockcastle acquired Nitra-based shopping center Galéria Mlyny

NEPI Rockcastle, one of the ten largest real estate companies in Europe, acquired Nitra-based shopping center Galéria Mlyny. It will pay €121.8m to In Vest, a group of local investors. The 33,200 sqm center is fully occupied and its net annual operating revenues come to €8.4m. NEPI now owns five shopping centers in Slovakia, Auparks in Košice, Žilina and Piešťany as well as Korzo Prievidza. (etrend.sk)

€15.0m in investment assistance for a €51m investment of Mubea Automotive

The Economy Ministry recommended €15.0m in investment assistance for a €51m investment of Swiss company Mubea Automotive into a new plant for the production of car transmission components in Kežmarok. Of the assistance, €11.2m will be a tax break, and the rest a cash subsidy for new job creation. The plant plans to create 500 jobs, of which 115 are in product development. The company launched construction of the plant last week, and plans to start production in a year. (sme.sk)

15,0 mil. € investičný stimul pre 51 mil. € investíciu Mubea Automotive

Ministerstvo hospodárstva odporučilo schváliť 15,0 mil. € investičný stimul pre 51 mil. € investíciu švajčiarskej spoločnosti Mubea Automotive do výstavby nového závodu na výrobu dielov pre automobilové prevodovky v Kežmarku. Z pomoci bude 11,2 mil. € úľava na dani z príjmu a zvyšok hotovostná pomoc na vytvorenie 500 pracovných miest. Vývojové centrum zamestná 115 ľudí. Švajčiari spustili výstavbu závodu minulý týždeň, výstavba má trvať rok. (sme.sk)

NEPI Rockcastle kupuje nákupné centrum Galéria Mlyny v Nitre

Jedna z desiatich najväčších realitných spoločností v Európe NEPI Rockcastle kupuje nákupné centrum Galéria Mlyny v Nitre. Skupine domácich investorov In Vest zaplatí 121,8 mil. €. NEPI tak vlastní už päť nákupných centier na Slovensku (aj Auparky v Košiciach, Žiline a Piešťanoch a centrum Korzo v Prievidzi). Centrum s plochou 33.200 m2 je plne obsadené a jeho čisté prevádzkové výnosy činia 8,4 mil. € ročne. (etrend.sk)

Labor Ministry published a list of professions where workers are in short supply

The Labor Ministry published a list of professions where workers are in short supply. Companies located in districts with unemployment below 5% can hire non-EU foreigners in these professions without the long wait for work permit. The list applies to 31 of Slovakia’s 79 districts. Companies will no longer have to report opened positions to labor offices 30 days before filing a request to employ a foreigner. The foreigners’ share of total workforce in a given firm is capped at 30%. (etrend.sk)

Zverejnili zoznam nedostatkových profesií

Ministerstvo práce zverejnilo zoznam nedostatkových profesií na trhu práce. Na tieto miesta môžu firmy z okresov s nezamestnanosťou pod 5% prijímať zahraničných pracovníkov bez čakania na vydanie pracovného povolenia. Zoznam tak platí pre 31 zo 79 okresov Slovenska. Firmy už nebudú musieť nahlasovať voľné pracovné miesta úradom práce 30 dní pred podaním žiadosti o zamestnanie cudzinca. Cudzinci ale nebudú môcť presiahnuť 30% z celkového počtu zamestnancov. (etrend.sk)

Mubea Engineering launched construction of new €51m plant in Kežmarok

Swiss company Mubea Engineering launched the construction of a new €51m plant for the production of car transmission components in Kežmarok. It plans to launch production in a year. The investment will create 500 jobs by 2024, of which 100 will be in product development. The government plans to provide €14m in investment assistance to the plant, mainly in the form of tax breaks. It will also provide €2m to the city for the completion of the local industrial park. (teraz.sk)

Retailers will pay a new special levy

The coalition party SNS will propose a special levy on retail chains, said its leader Andrej Danko. He wants to collect tens of millions of euros annually for farmers, to finance a tax break on fuels (so-called green diesel) and a new fund compensating them for damage to crops caused by bad weather. Danko also wants to punish retailers for selling too low a share of Slovak foodstuffs. The SNS’ election program includes a 6% levy from retailers’ turnover. The Finance Ministry has allegedly agreed to the new levy. Banks, insurers, and energy and telecom firms already pay special sectoral levies. (dennikN.sk)

Mubea Engineering spustila výstavbu závodu za 51 mil. € v Kežmarku

Švajčiarska skupina Mubea Engineering spustila výstavbu závodu za 51 mil. € na výrobu komponentov automobilových prevodoviek v Kežmarku. Výrobu plánuje spustiť o rok. Investícia do roku 2024 vytvorí 500 nových pracovných miest, z toho 100 vo vývoji. Vláda plánuje pre závod schváliť investičnú pomoc 14 mil. €, najmä vo forme daňových úľav. Vláda tiež poskytne mestu 2 mil. € na dobudovanie priemyselného parku. (teraz.sk)

Obchody budú platiť špeciálny odvod

Koaličná strana SNS navrhne špeciálny odvod pre obchodné reťazce, uviedol jej šéf Andrej Danko. Chce tak získať desiatky miliónov eur ročne pre farmárov, na daňovú úľavu na palivá (tzv. zelená nafta) a zriadenie fondu na kompenzáciu škôd na úrode zo zlého počasia. Danko chce tiež odvodom trestať reťazce za nízky predaj slovenských potravín. Vo svojom programe mala SNS 6% daň z obratu obchodných reťazcov. Ministerstvo financií už údajne s odvodom súhlasilo. Špeciálne odvody už platia banky, poisťovne a energetické a telekomunikačné firmy. (N/8)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.