Dr.Oetker abandoned double quality, but doubled prices in Slovakia

Following pressure from V4 countries, German company Dr.Oetker has united the recipe for frozen pizzas sold in V4 and Western European countries. Slovaks now enjoy better tasting pizzas as a result. The company united its prices as well, though, and the new pizza costs twice as much as the old “Slovak” one. (etrend.sk)

Inherited land should not be divided

Agriculture Minister Gabriela Matečná (SNS) will propose that inherited land can’t be divided. She wants Slovakia to move from the so-called Hungarian system, where land is divided between all heirs to so-called Austrian model where only one heir inherits all the land and pays compensation to other heirs. This change would address the current problem of fragmented land ownership. Czechia has switched to the Austrian model several years ago. (etrend.sk)

Dr.Oetker zrušila dvojakú kvalitu, cena je dvojnásobná

Nemecká firma Dr.Oetker po tlaku krajín V4 zjednotila zloženie svojej mrazenej pizze pre krajiny V4 a západnej Európy. Výsledkom je lepšia chuť, ktorú si môžu dopriať slovenskí zákazníci. Zjednotila sa ale aj cena a nová pizza stojí dvojnásobok predchádzajúcej „slovenskej” pizze, čo je rovnaká cena ako v Rakúsku. (etrend.sk)

Pôda by sa pri dedení nemala deliť

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) navrhne, aby sa pôda pri dedení nemohla deliť. Slovensko by tak prešlo z tzv. uhorského systému, kedy sa pôda delí medzi všetkých dedičov na tzv. rakúsky systém, kedy pôdu získa iba jeden dedič a ten vyplatí zvyšných dedičov. Zmena by prispela k riešeniu rozdrobeného vlastníctva pôdy na Slovensku. Podobný systém už niekoľko rokov funguje v Čechách. (etrend.sk)

Slnečnice projekt is going to grow

Slnečnice, Slovakia’s largest residential project developed by Cresco Group (Štefan Beleš), is expanding in the Bratislava’s Petržalka district. So far, it has completed or started to build 2,800 apartments, and will offer another 400 apartments for sale shortly. In 2023, it plans to launch another phase with 1,500 apartments. (etrend.sk)

Brose expands in Prievidza

German automotive supplier Brose wants to create another 400-500 new jobs in its plant in Prievidza. Currently it employs 600 and will complete the plant’s second stage in August. The second stage also includes a development and test center. It has spent €50m in each of the two stages. In the future, the plant will undergo further expansion. (hnonline.sk)

Brose expanduje v Prievidzi

Nemecký dodávateľ pre automobilky Brose chce v Prievidzi zamestnať ďalších 400-500 ľudí. V súčasnosti tam zamestnáva 600 ľudí a v auguste dokončí druhú fázu závodu. Druhá fáza obsahuje aj vývojové a testovacie centrum. Do každej z dvoch fáz investovala firma po 50 mil. €. Do budúcna plánuje závod ešte rozšíriť. (hnonline.sk)

Slnečnice sa rozširujú

Najväčší developerský projekt na Slovensku, petržalské Slnečnice od Cresco Group (Štefan Beleš), sa rozširuje. Doteraz dokončil alebo rozostaval 2.800 bytov a čoskoro dá do predaja ďalších 400 bytov. Od roku 2023 chce developer spustiť ďalšiu fázu projektu s 1.500 bytmi. (etrend.sk)

Uber must change

The Bratislava I District Court ruled that Uber must change its business model in Slovakia. It must use taxis for transporting people, as well as licensed taxi drivers. The court accommodated a complaint filed by the local union of taxis. Uber must discontinue its Slovak app until it gets a taxi license. At the end of last year, the EU Court of Justice ruled that Uber is a transport firm and not a shared economy platform and needs licenses for its operations. National governments should regulate its activities. Two weeks ago, it agreed with the Czech government that it would use only licensed taxi drivers in the country. The Slovak government has already indicated it will present a new regul

Construction output will grow

Directors of construction firms expect the sector’s output to increase 5.6% this year, and 3.7% in 2019. Infrastructure and small and medium-sized firms should be doing the best. Poor legislation, labor shortages, and public sector corruption are the biggest impediments, according to the survey by CEEC Research. Last year, the sector’s output was up 2.9%. At present, companies have contracts keeping them busy for the coming ten months, compared to 7.6 months at the end of 2017. (openiazoch.sk)

Uber na Slovensku končí

Okresný súd Bratislava I rozhodol, že Uber nesmie na Slovensku fungovať ako doteraz. Na prepravu zákazníkov nesmie využívať iné vozidlá ako taxíky a šoférovať ich nemôžu iní ľudia než taxikári. Súd tak súhlasil so žalobou, ktorú podalo združenie taxikárov. Uber tak nemôže fungovať, kým nezíska taxikársku licenciu. Koncom vlaňajška súd EÚ rozhodol, že Uber je prepravnou službou a na jej prevádzkovanie má mať potrebné licencie. Regulovať ho majú národné vlády. Pred dvoma týždňami sa s českou vládou dohodol, že jazdiť preň budú len licencovaní taxikári. Slovenská vláda chce novú reguláciu predstaviť v máji. (SME/1)

Stavebníctvo má tento rok rásť

Riaditelia stavebných firiem predpokladajú rast výkonu slovenského stavebníctva o 5,6% v tomto roku a o 3,7% v roku 2019. Dariť by sa malo pozemnému staviteľstvu a malým a stredným firmám. Ďalšiemu rozvoju sektora bráni najmä nekvalitná legislatíva, nedostatok pracovníkov a korupcia vo verejnom sektore, ukázal prieskum spoločnosti CEEC Research. Vlani výkon stavebníctva vzrástol o 2,9%. V súčasnosti majú stavebné firmy zaistené zákazky na desať mesiacov dopredu, koncom vlaňajška to bolo 7,6 mesiaca. (openiazoch.sk)

State-run Slovak Investment Holding invests in GA Drilling

The state-run Slovak Investment Holding (SIH) became one of the investors in the Slovak hi-tech firm GA Drilling, which develops plasma-based milling and deep-drilling technology. The investment volume and ownership stake has not been disclosed. SIH is financed by EU funds. GA Drilling is offering its technology to crude oil and natural gas drilling firms; its first product is for closing wells. It has already invested around €30m. (openiazoch.sk)

Smer MP and illegal farming subsidies

The companies of former Smer MP Ľubica Rošková have for many years been receiving farming subsidies for land they do not own or cultivate. They even receive subsidies for a tarmac parking lot. Such fraud may earn her dozens to hundreds of thousand euros annually. Some of the land owners who were deprived of their subsidies by Rošková even committed suicide. The police and PPA agency that distributes the subsidies were alerted, but refused to act. Regional managers of the state land fund SPF blew the whistle too, but Gabriela Matečná (SNS), former SPF head and current agriculture minister, did not act either. New PM Peter Pellegrini will look into the issue. Ex-Interior Minister Robert Kaliňá

Poslankyňa Smeru a nelegálne agrodotácie

Firmy bývalej poslankyne Smeru Ľubice Roškovej dlhé roky berú agrodotácie aj na pôdu, ktorú nevlastnia ani neobhospodarujú. Dotácie dokonca berú aj na asfaltové parkovisko. Ročne ide o desiatky až stovky tisíc eur. Niektorí z vlastníkov pôdy, ktorých Rošková obrala o dotácie, spáchali samovraždu. Polícia aj Poľnohospodárska platobná agentúra sa podozreniami odmietali zaoberať. Na problém upozorňovali aj regionálni manažéri Slovenského pozemkového fondu (SPF), ale vtedajšia šéfka SPF a súčasná ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) ho neriešila. Nový premiér Peter Pellegrini nechá záležitosť preveriť. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) obvinenia spochybnil, podľa neho je

Štátny Slovak Investment Holding investorom v GA Drilling

Štátny Slovak Investment Holding (SIH) sa stal jedným z investorov v slovenskej hi-tech firme GA Drilling, ktorá vyvíja technológiu pre vŕtanie a frézovanie na princípe elektrickej plazmy. Objem investície ani akcionársky podiel neboli zverejnené. Kapitál SIH pochádza z EÚ fondov. GA Drilling ponúka svoju technológiu spoločnostiam ťažiacim ropu a plyn, zatiaľ najmä na uzatváranie vrtov. Firma už investovala okolo 30 mil. €. (openiazoch.sk)

Mubea invests in Kežmarok

German car parts maker Mubea plans to build a new plant making transmission components in Kežmarok. The €10m investment will create 360 new jobs in a 3-shift operation. Construction of the plant should be launched this fall, and production is planned in a year. Mubea, with worldwide sales of €2bn, has five plants in Czechia. It plans to apply for assistance available to investors in underdeveloped regions. (etrend.sk)

New government, Fico lurking in the background

President Andrej Kiska appointed the new Peter Pellegrini government on Thursday. The departing Prime Minister, Robert Fico, in power for ten of the past 12 years, was forced to resign because of a high degree of public distrust. The majority of Slovaks are convinced that his party and government have such strong links to oligarchs and the mafia that they are unable to properly investigate the murder of investigative reporter Ján Kuciak. The key role of new PM Peter Pellegrini and Interior Minister Tomáš Drucker is to help Slovaks regain trust in the state. The new government’s manifesto is identical to the one from 2016. It even includes plans for Slovakia’s EU presidency in the second half

Mubea investuje v Kežmarku

Nemecký dodávateľ pre automobilový priemysel Mubea plánuje postaviť v Kežmarku nový závod na výrobu komponentov pre automobilové prevodovky. Investícia za 10 mil. € vytvorí 360 pracovných miest v nepretržitej trojzmennej prevádzke. Začiatok výstavby je naplánovaný na tretí kvartál t.r. a výroba by mala odštartovať o rok. Mubea, s globálnymi ročnými tržbami 2 mld €, má v Českej republike päť prevádzok. Firma chce čerpať podporu pre investorov v menej rozvinutých okresoch. (etrend.sk)

Nová vláda s Ficom v pozadí

Prezident Andrej Kiska včera menoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho. Odchádzajúci premiér Robert Fico bol na čele vlády 10 z posledných 12 rokov a odísť ho donútila nedôvera občanov. Tí sú presvedčení, že jeho vláda a strana sú príliš vo vleku oligarchov a mafiánov na to, aby dokázali vyšetriť vraždu novinára Jána Kuciaka. Dôveru vo vládu a štát má pomôcť vrátiť nový premiér Pellegrini a minister vnútra Tomáš Drucker. Programové vyhlásenie vlády bude totožné s tým z roku 2016. Obsahuje dokonca aj plány na slovenské predsedníctvo EÚ v druhom polroku 2016. Parlament o ňom začne rokovať dnes. Primátorom Košíc, druhého najväčšieho mesta na Slovensku, bude Martin Petruško zo Smeru, dotera

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.