Tighter credit standards

A dozen new international retail brands entered the Slovak market last year, according to data from Cushman & Wakefield, a consultancy. They include Nespresso, Domino's Pizza, Iqos, Khiel's, Douglas, Tasty Donuts&Coffee, U.S. Pollo, Poe Poe, Kobe Steak Grill Sushi, Galileo, and Superdry. Slovakia is often the last country in the region where brands set up shop. Czechia saw the inflow of over 30 new brands last year. This year, Slovakia expects a higher number of new brands compared to 2017, such as Burger King, Pizza Hut, Rituals, Vero Moda, Springfield, Woman Secret, and Banquet. Rents in top shopping malls in Bratislava rose 8% last year. (etrend.sk)

Tighter credit standards

On Tuesday, the central bank NBS approved further measures aimed at curbing the growth in retail lending, the volume of which has doubled since 2012. Starting in July, banks won’t be allowed to provide loans to applicants with debts over 8-times their net annual income. Mortgages for more than 90% of the real estate value will be banned, and those over 80% will be restricted. NBS emphasizes that credit standards will be tightened gradually and the July measures start where the market currently stands. The change for clients will come over time, and will mostly impact applicants in Bratislava where real estate prices are the highest. (dennikN.sk)

Sprísňovanie úverových štandardov

Centrálna banka NBS v utorok prijala ďalšie opatrenia s cieľom zmierniť rast úverov domácnostiam. Ich objem sa od roku 2012 zdvojnásobil. Banky od júla nebudú môcť poskytnúť úver žiadateľom s dlhom nad 8-násobok ročného čistého príjmu. Tiež nebudú môcť poskytnúť hypotéku nad 90% hodnoty nehnuteľnosti a objem hypoték nad 80% bude limitovaný. NBS zdôrazňuje, že limity sa budú sprísňovať postupne a začínajú tam, kde sa trh dnes nachádza. Pre klientov tak príde zmena postupne a najviac ovplyvní žiadateľov v Bratislave, kde sú ceny nehnuteľností najvyššie. (dennikN.sk)

Nové značky na slovenskom trhu

Na slovenský trh vlani prišlo 12 nových medzinárodných retailových značiek, ukazujú údaje poradenskej firmy Cushman & Wakefield. Príkladom sú značky Nespresso, Domino's Pizza, Iqos, Khiel's, Douglas, Tasty Donuts&Coffee, U.S. Pollo, Poe Poe, Kobe Steak Grill Sushi, Galileo, či Superdry. Slovensko je zväčša poslednou krajinou v regióne, kde značky prídu. V Česku vlani prišlo na trh vyše 30 značiek. Tento rok sa na Slovensku očakáva ešte väčší prílev, príkladom sú značky Burger King, Pizza Hut, Rituals, Vero Moda, Springfield, Woman Secret, či Banquet. Nájomné v top obchodných centrách v Bratislave vlani stúplo o 8%. (etrend.sk)

Jaguar Land Rover will launch production on September 3

The new plant of British car maker Jaguar Land Rover in Nitra already employs 1,300 people and makes several cars a day, all to be shredded. The plant will launch actual production on September 3. Its first model will be Discovery and another model, yet to be identified, will be added later. Next year, it expects to make 150,000 cars. It will increase its workforce to 2,800 in 2020, and production capacity to 300,000 vehicles in 2021. It is training its workers in a new €7.5m academy. The basic monthly salary of production line operators is just €650 gross, but total wages inclusive of bonuses come to €900-1,800. (Pravda/10)

Slovakia will receive 22% less in EU funds

Slovakia will receive 22% less in EU funds in 2021-27 compared to 2014-20, proposed the European Commission on Tuesday. The V4 countries will be impacted the most by cuts in cohesion funds, due to their rising living standards and more money going to regions hit by migration and financial crises. The EC proposed the largest increases in spending for Italy, Spain, and Greece. Slovakia should be allocated €11.8bn, down from the current €15.1bn (these are 2018 prices; in current prices, Slovakia will be allocated €13.3bn, the same amount as in 2007-13). The Slovak government will try to negotiate more money. (euractiv.sk)

Jaguar Land Rover spustí výrobu 3. septembra

Nový závod britskej automobilky Jaguar Land Rover v Nitre už zamestnáva 1.300 ľudí a vyrába niekoľko áut SUV modelu Discovery denne. Zatiaľ idú všetky do šrotu. Závod odštartuje výrobu 3. septembra, najprv s modelom Discovery a neskôr s ďalším, ktorého meno ale zatiaľ neprezradil. Budúci rok očakáva výrobu 150.000 áut, od roku 2021 bude výrobná kapacita 300.000 vozidiel. Do roku 2020 navýši zamestnanosť na 2.800 ľudí. Zamestnancov školí v tréningovej akadémii, do ktorej investoval 7,5 mil. €. Základné platy operátorov vo výrobe sú iba 650 € v hrubom, celkové mzdy vrátane bonusov činia 900-1.800 €. (Pravda/10)

Slovensko dostane o 22% menej EÚ fondov

Slovensko dostane na roky 2021-27 o 22% menej EÚ fondov v porovnaní s rokmi 2014-20, navrhla včera Európska komisia. Škrty v kohéznych fondoch sa najviac dotknú krajín V4, pre ich rastúcu životnú úroveň a presun peňazí do regiónov postihnutých migračnou a finančnou krízou. Najväčšie nárasty EK navrhla pre Taliansko, Španielsko, či Grécko. Slovensko má dostať 11,8 mld €, v porovnaní s 15,1 mld € v súčasnom období (prepočet na stále ceny roka 2018; v bežných cenách dostane Slovensko 13,3 mld €, zhruba rovnakú sumu ako v rokoch 2007-13). Slovensko sa bude snažiť vyrokovať viac peňazí. (euractiv.sk)

Pellegrini has stood up to the Fico-Kaliňák duo

PM Peter Pellegrini refused Marián Slobodník as a candidate for new Police Chief. He was put forward by Interior Minister Denisa Saková. Slobodník’s son-in-law does business with Ladislav Bašternák, charged with tax fraud. Both are shareholders of a loss-making outlet center in Voderady. Media also reported several cases where Slobodník settled the traffic offences of well-connected people. This is the second time Pellegrini has stood up to the Fico-Kaliňák duo. First, he forced current Police Chief Tibor Gašpar to resign, and now he has turned down Kaliňák’s candidate. Fico still lives in an apartment he leases from Bašternák. Saková was to present her candidate for Police Chief on Monday,

Finance Ministry plans to introduce a new digital services tax

The Finance Ministry plans to introduce a new digital services tax and will present legislation in September. The new tax will apply on revenues from the provision of digital services, such as the sale of online advertising space, digital mediation services, and the sale of users’ data. The Slovak draft will be based on a directive the EU submitted in March. The EU directive aspires to tax companies such as Google and Amazon in countries where they create value and not where they place their fictitious HQ. The EU will base its tax on the companies’ revenues and not profits. (sme.sk)

Ministerstvo financií plánuje zaviesť novú daň z digitálnych služieb

Ministerstvo financií plánuje zaviesť novú daň z digitálnych služieb a legislatívny návrh predloží v septembri t.r. Novej dani budú podliehať výnosy z poskytovania digitálnych služieb, ako predaj on-line reklamného priestoru, sprostredkovateľské služby a predaj dát používateľov. Slovenský návrh bude vychádzať zo smernice, ktorú EÚ predstavila v marci t.r. Podľa smernice sa zisky firiem ako Google či Amazon budú daniť tam, kde sa vytvára hodnota a nie tam, kde má firma fiktívne sídlo. EÚ plánuje založiť daň na obrate firiem a nie ich zisku. (sme.sk)

Pellegrini sa vzoprel dvojici Fico-Kaliňák

Premiér Peter Pellegrini zamietol Mariána Slobodníka ako kandidáta na post policajného prezidenta. Navrhla ho ministerka vnútra Denisa Saková. Manžel Slobodníkovej dcéry podniká s Ladislavom Bašternákom, obžalovaným z daňových podvodov. Obaja sú akcionármi stratového outletu vo Voderadoch. Médiá navyše informovali o viacerých prípadoch, keď Slobodník vybavoval zahladenie dopravných priestupkov známych. Pellegrini sa už druhýkrát vzoprel dvojici Fico-Kaliňák. Najprv prinútil odísť súčasného policajného prezidenta Tibora Gašpara a teraz odmietol Kaliňákovho kandidáta. Fico si pritom stále prenajíma byť od Bašternáka. Ďalší kandidáti na post policajného prezidenta nie sú známi. Saková ich mala

Fiľo’s food businesses are expanding

Mayonnaise salad maker Ryba Košice, owned by Milan Fiľo since late 2016, posted a small loss and saw its sales decline by 31% to €27.2m in 2017. The drop in sales came on the back of lower distribution of food of other makers to €11m, as its own food production rose from €12m to €16m. The loss stems from investments into sales support. Fiľo plans further investments, growth in sales, and a return to profitability. Last year, its only major competitor, Ryba Žilina (Jozef Antošík), posted a €1m loss after several years of profits. Its sales, though, rose 6% to €54m. Last year, Fiľo’s meat processor Tauris continued to perform well. In 2009-11 it posted €7.3m in losses, but last year it made a

Chinese firms repaid their debts to J&T

Chinese state-owned company Citic has repaid the €450m debt owed by the Chinese private group CEFC to the Slovak-Czech group J&T. J&T will in turn withdraw its representatives from the management of CEFC Europe and several of its subsidiaries. Citic will control 9.9% in the J&T Finance Group, previously held by CEFC. The Chinese state-owned firm will have indirect control over a stake in Poštová banka, Slovakia’s 6th largest bank by assets. (sme.sk)

Číňania splatili dlhy voči J&T

Čínska štátna firma Citic splatila dlh 450 mil. €, ktorý mala súkromná čínska skupina CEFC voči slovensko-českej skupine J&T. J&T tak stiahne svojich zástupcov z vedenia spoločnosti CEFC Europe a ňou vlastnených firiem. Citic tiež získa 9,9% podiel v J&T Finance Group, ktorý predtým kontroloval CEFC. Štátna čínska firma tak bude mať nepriamy podiel v Poštovej banke, šiestej najväčšej banke na Slovensku podľa aktív. (sme.sk)

Fiľove potravinárske firmy expandujú

Výrobca majonézových šalátov Ryba Košice, ktorého od jesene 2016 vlastní Milan Fiľo, vlani vykázal miernu stratu a tržby mu klesli o 31% na 27,2 mil. €. Za nižšími tržbami je ale len pokles distribúcie potravín iných výrobcov na 11 mil. €, vlastná výroba totiž stúpla z 12 na 16 mil. €. Za stratou sú investície do podpory predaja. Fiľo plánuje ďalšie investície, rast tržieb a návrat k zisku. Vlani sa po dlhšom období ziskov prepadol do straty aj jediný konkurent, Ryba Žilina (Jozef Antošík). Vykázal stratu 1 mil. € napriek 6% rastu tržieb na 54 mil. €. Vlani pokračoval v dobrých výsledkoch Fiľov mäsokombinát Tauris. V rokoch 2009-11 vykázal stratu 7,3 mil. €, vlani vykázal čistý zisk 0,4 mil.

BMW a ZhiDou zvažujú Slovensko

Slovensko je v hre o ďalšie dve automobilky, vyhlásil včera premiér Peter Pellegrini (Smer). Ide o nemeckú automobilku BMW a výrobcu elektrických áut ZhiDou, súčasti najväčšieho čínskeho výrobcu áut Geely. Rozhodnutia majú padnúť do niekoľkých mesiacov. Pellegrini v prílišnej orientácii na automobilový priemysel nevidí problém, skôr vidí výhody zo špecializácie. Automobilky tu čoraz viac presúvajú aj vývoj. (HN/1)

GDPR vstupuje v platnosť

Dnes vstupuje do platnosti aj na Slovensku nová smernica GDPR, ktorá poskytuje vyššiu ochranu osobných údajov. Firmy musia získať súhlas na opakované zasielanie svojich ponúk mailom (napr. divadlo pre zasielanie informácií o nových predstaveniach) a musia informovať, aké osobné údaje zbierajú. Neaktuálne údaje, napr. o bývalých zamestnancoch či klientoch, musia firmy mazať. Firmy musia osobné údaje dobre chrániť a ak ich niekto ukradne, musí to firma do 72 hodín nahlásiť Úradu na ochranu osobných údajov. Pokuty za porušenie GDPR môžu dosiahnuť 20 mil. €, alebo 4% ročného obratu. (aktuality.sk)

GDPR comes into force

The new EU directive GDPR, offering greater protection for personal data, takes effect today. Companies must get explicit approval to send unsolicited offers by e-mail and must inform those impacted what personal data they collect. Obsolete data, such as about former employees and clients, must be deleted. Companies must protect the personal data they collect and must report any breach to the personal data protection authority ÚOOÚ within 72 hours. Fines for violation the directive may come to €20m or 4% of annual sales. (aktuality.sk)

BMW and ZhiDou shortlisted Slovakia

Two car makers are considering Slovakia for their new plants, said PM Peter Pellegrini (Smer). The first is BMW and the other a maker of electric vehicles ZhiDou, part of Geely, the largest Chinese car maker. Their final decisions are expected in several months. Pellegrini does not perceive Slovakia’s focus on the automotive sector as a problem, but rather emphasizes advantages stemming from greater specialization. The automotive sector is moving ever more product development activities to Slovakia. (HN/1)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.