Automotive sector in Slovakia depends on electric cars

The future of the Slovak automotive sector depends on the decisions of four global car makers concerning where they will produce electric cars. If the car makers abandon internal combustion engines (ICE), the automotive sector will lose over a third of its jobs as it is much easier to make electric cars. The game is on where the jobs will disappear. German Labor Unions have pushed Volkswagen to move the production of electric cars to Germany. The only VW electric car is made in Bratislava at the moment. French PSA has abandoned plans to make ICEs in Trnava, and hinted it might invest into electric cars there instead. Kia Motors is yet to reveal its plans. Jaguar Land Rover has already prese

Government may fall due to politicians’ wages

PM Robert Fico is ready to merge parliament’s vote on freezing politicians’ wages with a no-confidence vote in the government. The wage freeze, in effect since 2011, was approved by the government for next year as well. Parliament, though, refused to support it on Wednesday. Coalition parties Most-Híd and SNS are openly against this “populist gesture” and over half of Smer MPs voted against it too. Smer’s coalition partners responded to Fico’s ultimatum by speaking about “raping MPs” and “bad precedents.” The center-right government of Iveta Radičová was voted out of office when it merged a vote on the euro zone’s bailout fund with the no-confidence vote. The coalition parties will discuss t

Pre platy politikov hrozí pád vlády

Premiér Robert Fico je pripravený spojiť hlasovanie o zmrazení platov politikov s hlasovaním o dôvere vláde. Zmrazenie, v platnosti od roku 2011, schválila vláda aj na budúci rok. V stredu ho ale odmietol parlament, vrátane časti poslancov Smeru, a koaličné strany Most-Híd a SNS sú otvorene proti tomuto „populistickému gestu”. Tiež sa im nepáči Ficovo ultimátum, hovoria o „znásilňovaní poslancov” a „zlom precedense”. Na spojení hlasovaní o eurovale s dôverou vláde padla stredo-pravá vláda Ivety Radičovej. O zmrazení platov budú koaličné strany rokovať budúci týždeň. Po rozmrazení by vzrástli platy poslancov o 1.200 € na 4.500 €, premiéra z 4.900 € na 6.000 € a prezidenta z 9.000 na 13.000 €

Budúcnosť automobilového priemyslu závisí na výrobe elektrických áut

Budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku ovplyvnia rozhodnutia vedenia štyroch automobiliek o umiestnení výroby elektrických áut. Ak by automobilky opustili klasické motory, zamestnanosť v automobilovom sektore by klesla minimálne o tretinu, keďže elektrické autá sú jednoduchšie na výrobu. Nie je jasné, kde tieto miesta zmiznú. Nemecké odbory Volkswagenu už dotlačili vedenie k tomu, aby sústredilo výrobu elektrických áut do Nemecka. Zatiaľ jediné e-auto značky VW sa pritom vyrába v Bratislave. Francúzska PSA zrušila výrobu klasických motorov v Trnave a hovorí tam o výrobe elektromobilov. Plány automobilky Kia Motors zatiaľ nie sú známe. Jaguar Land Rover už predložil úradom plán na pr

Slovakia makes progress in Paying Taxes 2018 study

Slovakia ranks 49th among 190 countries in the Paying Taxes 2018 study compiled by the World Bank and PwC, a consultancy. Slovakia moved up seven places compared to last year. It benefits from the relative ease of tax administration, but loses out because of the relatively high tax burden, the 5th highest in the EU. Results of neighboring countries, total tax and contribution rate and time in hours to comply with all tax obligations: tax hours 39. Austria 51.8% 131 49. Slovakia 51.6% 192 51. Poland 40.5% 260 53. CR 50.0% 248 93. Hungary 46.5% 277 (pravda.sk)

Largest law firms

The Slovak Spectator weekly compiled the list of the largest law firms in Slovakia, based on the number of lawyers, revenues, and net profit per partner. It also published a list of their largest deals. In 2016, the ten largest law firms posted an 11% annual decrease in revenues, and their combined net profit was 28% lower. The largest law firms: 1. Soukeník – Štrpka 2. Ružička Csekes 3. Allen & Overy 4. Ecker-Kán 5. Relevans 6. Havel & Partners 7. Škubla & Partneri 8. TaylorWessing 9. Barger Prekop 10. White & Case (sme.sk)

Najväčšie právnické kancelárie

Týždenník Slovak Spectator zverejnil zoznam najväčších právnických kancelárií na Slovensku, na základe počtu právnikov, výnosov a zisku na partnera. Zverejnil aj ich najväčšie biznisy za vlaňajšok. Výnosy desiatich najväčších firiem na trhu vlani medziročne klesli o 11% a ich spoločný čistý zisk bol o 28% nižší. Najväčšie právnické kancelárie: 1. Soukeník – Štrpka 2. Ružička Csekes 3. Allen & Overy 4. Ecker-Kán 5. Relevans 6. Havel & Partners 7. Škubla & Partneri 8. TaylorWessing 9. Barger Prekop 10. White & Case (sme.sk)

Slovensko sa zlepšilo v Paying Taxes 2018

Slovensko obsadilo v rebríčku Paying Taxes 2018, ktorý vydala Svetová banka a poradenská spoločnosť PwC, 49. priečku spomedzi 190 krajín, čo oproti vlaňajšku znamenalo posun nahor o sedem miest. Slovensko boduje krátkym časom, ktorý zaberie splnenie daňových povinností, ale stráca pre vysoké daňové a odvodové zaťaženie, až piate najvyššie v EÚ. Výsledok okolitých krajín, celkové daňové zaťaženie a počet hodín potrebných na splnenie daňových povinností: dane hodiny 39. Rakúsko 51,8% 131 49. Slovensko 51,6% 192 51. Poľsko 40,5% 260 53. ČR 50,0% 248 93. Maďarsko 46,5% 277 (pravda.sk)

OTP Banka needs new capital

Hungarian OTP bank decided to double the basic capital of its Slovak subsidiary to €177m. It owns 99.3% of the shares in OTP Banka Slovensko. The €88.8m capital injection was approved by the shareholder in 2015 and will fund business activities expansion and meeting new capital requirements. Since 2009, the bank has posted a €28.4m cumulative loss, and it added another €3m loss three quarters into this year. OTP tried to sell its Slovak subsidiary in 2007, but now is allegedly seeking new acquisition targets to increase its market share to over 10% from the current 2%. (etrend.sk)

Government will tax oligarchs

Parliament is going to change the government’s revision to the Income Tax Act that taxes Slovak owners of shell companies abroad. The government’s draft only applied to legal entities, but yesterday, parliament’s financial committee approved a change that extends the taxation to individuals with foreign shell companies as well. (Beblavý)

Vláda zdaní oligarchov

Parlament zrejme zmení vládnu novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá určuje povinnosť zdaňovať príjmy na Slovensku aj majiteľom schránkových firiem v zahraničí. Vládny návrh sa vzťahoval iba na právnické osoby, včera ale finančný výbor parlamentu schválil zmenu, ktorá zdaňovanie rozšíri aj na fyzické osoby stojace za zahraničnými schránkovými firmami. (Beblavý)

OTP Banka potrebuje nový kapitál

Maďarská banka OTP sa rozhodla zdvojnásobiť základné imanie svojej slovenskej pobočky na 177 mil. €. V OTP Banke Slovensko vlastní 99,3% akcií. Kapitálová injekcia 88,8 mil. € bola schválená akcionárom už v roku 2015 a poslúži na rozvoj obchodných aktivít a plnenie požiadaviek regulátora na vlastný kapitál. Banka tu od roku 2009 vykázala kumulovanú stratu 28,4 mil. €. Za prvé tri štvrťroky t.r. vykázala stratu 3 mil. €. OTP chcela svoju slovenskú dcéru predať už v roku 2007. Teraz hľadá možnosti akvizície, aby jej trhový podiel stúpol nad 10% zo súčasných 2%. (etrend.sk)

Terms for 13th and 14th salary

The voluntary bonus in the form of 13th and 14th salary will be exempt from income and payroll taxes up to €500, announced the Finance Ministry. Only workers staying with their employer for at least two years (four years for the 14th salary) will be eligible for the 13th salary, to be paid in June (December for the 14th salary). In 2018, the bonuses will only be exempt from health levies, but from all levies starting in 2019. The ministry expects only a handful of firms to join the scheme in 2018, and the shortfall in income and payroll tax revenue should come to €20m next year. (sme.sk)

Nafta invests massively

Nafta plans to invest €178m into a new underground gas storage facility in Veľké Kapušany, in an excavated natural gas repository. The facility, with its 339m cubic meter capacity, will expand Nafta’s total capacity to 2.7bn cubic meters. Its remaining storage facilities are in Záhorie. It expects to open the facility for business in 2023. Veľké Kapušany is on the current international gas pipeline from Russia, and its operator, eustream, plans to build a new pipeline, Eastring, to Bulgaria from there. Nafta and eustream are controlled by EPH (Daniel Křetínský). Last year, Nafta posted a 23% drop in net profit to €79.6m and a 21% drop in sales to €157.0m. (etrend.sk)

Nafta masívne investuje

Spoločnosť Nafta plánuje investovať 178 mil. € do nového zásobníka zemného plynu vo Veľkých Kapušanoch, vo vyťaženom ložisku zemného plynu. Zásobník s kapacitou 339 mil. m3 rozšíri celkovú skladovaciu kapacitu Nafty na 2,7 mld m3. Zvyšné zásobníky sú na Záhorí. So spustením prevádzky sa počíta v roku 2023. Cez Veľké Kapušany ide súčasný plynovod z Ruska a jeho prevádzkovateľ eustream tam chce ukončiť nový plánovaný plynovod Eastring z Bulharska. Naftu aj eustream manažérsky kontroluje český EPH. Vlani Nafta zaznamenala 23% pokles čistého zisku na 79,6 mil. € a tržby jej klesli o 21% na 157,0 mil. €. (etrend.sk)

Podmienky pre 13. a 14. plat

Dobrovoľný bonus vo forme 13. a 14. platu bude do výšky 500 € oslobodený od daní a odvodov, informovalo Ministerstvo financií. Na 13. plat vyplácaný v júni budú mať nárok ľudia, ktorí vo firme pracujú aspoň dva roky a na 14. plat, vyplácaný v decembri, aspoň štyri roky. Bonusy budú v roku 2018 oslobodené len od zdravotných odvodov, ale od 2019 už od všetkých odvodov. Na 14. plat budú mať nárok len zamestnanci, ktorým firma vyplatí aj 13. plat. MF spočiatku očakáva malé zapojenie firiem, výpadky na daniach a odvodoch majú budúci rok dosiahnuť iba 20 mil. €. (sme.sk)

OFZ expands in Russia

Alloy maker OFZ Istebné (Vladimír Klocok) has acquired a small plant in Russia, with 20 people making silico-calcium from Evraz, controlled by Roman Abramovich. Silico-calcium is used in making steel. OFZ has been in acquisition talks since late 2015, and would not disclose the transaction value. Since the war in Ukraine, OFZ has been under pressure from cheap Ukrainian competitors who lost access to Russian market and started to expand in the EU. OFZ is trying to enter new markets, too. Last year, its net profit fell 74% to €0.7m and its sales were down 13% to €102.7m. (HN/1)

New offices in Bratislava

Some 31,000 sqm of new offices were added in the third quarter in Bratislava, in two projects, the Panorama Business II and Zuckermandel Hill Side (both J&T Real Estate), reported the Bratislava Research Forum. The total office area in Bratislava rose to 1.71m sqm. By the end of this year, 10,500 sqm of new offices will be completed, in Green Cube (next to the presidential palace) and Stein2Offices (on Krížna Street). The office vacancy rate fell from 6.9% to 6.4% in 3Q. (etrend.sk)

Stále pribúdajú nové kancelárie

V treťom štvrťroku t.r. pribudlo v Bratislave 31.000 m2 nových kancelárií v dvoch projektoch Panorama Business II a Zuckermandel Hill Side (oba J&T Real Estate), informovalo Bratislava Research Forum. Celková ponuka kancelárskych priestorov tak stúpla na 1,71 mil. m2. Do konca roka pribudnú projekty Green Cube oproti prezidentskému palácu a Stein2Offices na Krížnej ulici, spolu 10.500 m2. Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov sa v treťom štvrťroku t.r. mierne znížila zo 6,9% na 6,4%. (etrend.sk)

OFZ expanduje v Rusku

Výrobca zliatin OFZ Istebné (Vladimír Klocok) kúpil malý závod na výrobu silikokalcia v Rusku od spoločnosti Evraz, ktorú ovláda Roman Abramovič. Ide o jednu zo surovín na výrobu ocele. OFZ kúpu rozbehla už koncom roka 2015, závod zamestnáva 20 ľudí. Firma výšku transakcie nespresnila. OFZ sa po začatí vojny na Ukrajine dostal pod tlak ukrajinských producentov, ktorí stratili prístup na ruský trh a začali expandovať na trhy EÚ. Aj OFZ sa tak snaží nachádzať nové trhy. Vlani mu klesol čistý zisk o 74% na 0,7 mil. € a tržby o 13% na 102,7 mil. €. (HN/1)

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.