Some 300,000 Slovaks work abroad

Some 70,000 Slovaks left the country after Christmas holidays spent at home, most for work, but some as students. About a third left for Austria, where wages are still much higher. This stems from data of Market Locator agency, which has access to information about clients of Slovak Telekom’s mobile phone services. This confirmed earlier estimates that about 300,000 Slovaks work abroad. Not even falling unemployment has brought about a massive return home. (etrend.sk)

Companies will be allowed to import 7-10,000 foreigners

Labor Minister Ján Richter (Smer) wants to allow companies fast-track employment of 7-10,000 non-EU foreigners (there are about 32,000 non-EU foreign workers in Slovakia at present). Only companies in regions with unemployment below 5% and workers from a special list of professions, to be compiled by the government, labor unions and employers, will qualify. Companies will have to provide the workers with housing and facilitate their “social integration.” Foreign workers will be capped at 30% of each company’s workforce. Getting them work permits will take three months instead of the current nine months. Together with the automotive union ZAP, the government is also launching a €17m project f

V zahraničí pracuje 300.000 Slovákov

Viac ako 70.000 Slovákov odišlo po sviatkoch strávených doma do zahraničia, za prácou aj štúdiom. Najviac, zhruba tretina, odišla do Rakúska, kde sú oveľa vyššie mzdy. Ukazujú to údaje spoločnosti Market Locator, ktorá má prístup k informáciám o klientoch mobilných služieb Slovak Telekomu. Potvrdzuje to predchádzajúce odhady, že v zahraničí pracuje zhruba 300.000 Slovákov. Ani klesajúca nezamestnanosť zatiaľ nespôsobila ich návrat v masívnom meradle. (etrend.sk)

Vláda umožní firmám doviezť 7-10.000 cudzincov

Minister práce Ján Richter (Smer) chce firmám uľahčiť dovoz 7-10.000 pracovníkov z krajín mimo EÚ (v súčasnosti je ich na Slovensku okolo 32.000). Firmy, ktoré ich budú chcieť zamestnať, budú musieť sídliť v okresoch s nezamestnanosťou pod 5% a bude musieť ísť o nedostatkové profesie. Ich zoznam vypracuje vláda spolu s firmami a odbormi. Firmy im budú musieť zabezpečiť ubytovanie a „sociálnu integráciu” a cudzinci budú môcť tvoriť maximálne 30% všetkých zamestnancov. Vybavenie ich pracovných povolení bude trvať tri mesiace namiesto súčasných deviatich mesiacov. Spolu so Zväzom automobilového priemyslu tiež vláda spúšťa 17 mil. € projekt na rekvalifikáciu stredoškolákov. Pracovníci sa budú šk

Leaked list of 35 rail lines to be tendered

The Transport Ministry plans to call tenders to run trains on 35 lines next year. It refuses to publish their list, but the Sme daily got hold of it. These are mostly regional lines where the state carrier ŽS Slovensko is making the highest losses. Private carriers could therefore ask for higher subsidies compared to what ŽS Slovensko receives now. The previous government called a tender to run trains on the Bratislava – Banská Bystrica line, but the current minister Árpad Érsek (Most-Híd) canceled it. One of the lines where a tender is planned is Bratislava – Komárno. The contract of the Czech carrier RegioJet, which has been running trains on this line since 2012, will expire in 2020, and

Slovakia’s healthcare is the 13th best in the EU

Slovakia’s healthcare is the 13th best in the EU, according to the Euro Health Consumer Index prepared by Swedish think-tank Health Consumer Powerhouse. In 2016, Slovakia ranked 23rd. Slovakia scored the best in access to treatment. Czechia (17th), Poland (29th) and Hungary (30th) were all far behind Slovakia. The Slovak favorable ranking partly stems from unreliable data on health outcomes in Slovak hospitals. (etrend.sk)

Slovenské zdravotníctvo je 13. najlepšie v EÚ

Slovenské zdravotníctvo je 13. najlepšie v EÚ, tvrdí štúdia Euro Health Consumer Index, ktorú vypracovala švédska organizácia Health Consumer Powerhouse. Za rok 2016 bolo ešte Slovensko na 23. priečke. Za dobrou pozíciou Slovenska je najmä vysoká dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Až za Slovenskom sa umiestnilo Česko (17.), Poľsko (29.) a Maďarsko (30.). Slovenský výsledok je skreslený dátami o kvalite poskytovanej starostlivosti v nemocniciach, ktoré sú na Slovensku nespoľahlivé. (etrend.sk)

Unikol zoznam 35 železničných tratí, na ktoré bude vypísaný tender

Ministerstvo dopravy plánuje budúci rok vypísať tender na prevádzku vlakov na 35 železničných tratiach po celom Slovensku. Ich zoznam zatiaľ odmieta zverejniť, získal ho ale denník Sme. Ide najmä o najmenej lukratívne úseky v regiónoch, na ktorých štátny prepravca ŽS Slovensko dosahuje najvyššie straty. Súkromní dopravcovia by tak v súťaži mohli požadovať ešte vyššiu dotáciu, než akú v súčasnosti dostáva ŽS Slovensko. Predchádzajúca vláda pritom vypísala tender na trať Bratislava – Banská Bystrica, súčasný minister Árpad Érsek (Most-Híd) ho zrušil. MD plánuje vypísať tender aj na trať Bratislava – Komárno. Český prepravca RegioJet má zmluvu na prevádzku vlakov na roky 2012-20 a víťaz tendra

Samsung closes its Galanta plant

South Korean firm Samsung announced that it will close its Voderady plant in April, where it employs 1,600 workers in display production. Samsung will keep its other Slovak plant in Galanta (2,500 workers and €2.8bn in sales in 2016), partly because the plant is still receiving €19.8m in state investment incentives. The company explains its decision as the result of labor shortages. Both plants have relatively low value added and a dramatic wage hike is therefore not an option. Samsung will try to move 600 workers from Voderady to Galanta. The remaining staff in Voderady were hired through a recruitment agency, and a substantial part of them are from Serbia. They are likely to lose their job

Investment into real estate 38% lower, at €523m

The volume of investment into real estate in Slovakia was 38% lower annually in 2017, at €523m, according to data from CBRE, a consultancy. The drop mainly stems from a base effect, as the 2016 sale of the Central shopping center in Bratislava inflated the 2016 figures. The largest transaction was the €125m sale of the Prologis logistics center in Galanta to Chinese investment fund CNIC. The industrial sector dominated the investment deals last year, with four transactions totaling €217m. High demand from investors depressed yields in 2017, to 6.25% in the office segment, 7.25% in the industrial segment, and 5.75% in the retail segment. (openiazoch.sk)

Samsung zatvára závod v Galante

Juhokórejský Samsung informoval, že v apríli zatvorí závod vo Voderadoch, ktorý zamestnáva 1.600 ľudí pri výrobe obrazoviek. Ďalší závod v Samsungu v Galante (2.500 ľudí a tržby 2,8 mld €) má pokračovať, aj preto, lebo firma naň stále čerpá štátne investičné stimuly vo výške 19,8 mil. €. Dôvodom na zatvorenie závodu je, že firme chýbajú výrobní pracovníci. Oba závody majú relatívne nízku pridanú hodnotu a firma v nich preto nevie zvýšiť mzdy. Zhruba 600 zamestnancov sa firma pokúsi presunúť z Voderád do Galanty. Zvyšok sú agentúrni zamestnanci, veľká časť z nich sú Srbi. Tí zrejme prídu o prácu. (SME/1)

Objem investícií do nehnuteľností klesol o 38% na 523 mil. €

Objem investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku vlani medziročne klesol o 38% na 523 mil. €, ukazujú údaje poradenskej spoločnosti CBRE. Za poklesom je najmä predaj nákupného centra Central v roku 2016, čo investičný objem v danom roku výrazne navýšilo. Najväčšou transakciou bol vlani 125 mil. € predaj logistického parku Prologis pri Galante čínskemu investičnému fondu CNIC. Spolu sa v priemyselnom sektore vlani uskutočnili štyri transakcie v hodnote 217 mil. €. Vysoký dopyt od investorov vlani stlačil výnosy, v kancelárskom segmente na 6,25%, v priemyselnom segmente na 7,25% a v maloobchodnom segmente na 5,75%. (openiazoch.sk)

Meritocratic Slovakia

By international standards, Slovakia is a relatively meritocratic country, i.e., children’s income is not too dependent on their parents’ income. One exception, though, is the poorest communities, mostly Roma, where poverty is heritable. As adults, almost half of children from the poorest families are among the 20% lowest earners, shows Finance Ministry data. (IFP)

Almost record pace of office building

Developers added 85,000 sqm of new offices in Bratislava last year, the most since 2009, according to data of Bratislava Research Forum (BRF). These were the Panorama Business II, Blumental Offices, Uniq Staromestská, Zuckermandl and Stein2Offices projects. Vacancy fell to 6.2% at the end of 2017, the lowest figure since an all-time low of 6% in 2007. At the end of 2017, Bratislava had 1.72m sqm of offices, of which 59% were A class. This year, BRF expects the addition of 140,000 sqm of offices in the Blumental Offices 2, Panorama Business III, Westend Plaza, Einsteinova BC and Twin City Tower developments. (etrend.sk)

Takmer rekordný prírastok nových kancelárií

Vlani pribudlo v Bratislave 85.000 m2 nových kancelárskych priestorov, najviac od roku 2009, vyplýva z údajov Bratislava Research Forum (BRF). Ide o projekty Panorama Business II, Blumental Offices, Uniq Staromestská, Zuckermandl a Stein2Offices. Miera neobsadenosti koncom roka klesla na 6,2%, čo je najmenej od rekordného roku 2007 (6,0%). Koncom roka mala Bratislava 1,72 mil. m2 kancelárií, z čoho 59% tvoria priestory v najvyššom štandarde A. Tento rok BRF očakáva prírastok 140.000 m2 kancelárií v projektoch Blumental Offices 2, Panorama Business III, Westend Plaza, Einsteinova BC a Twin City Tower. (etrend.sk)

Slovensko je meritokratické

V medzinárodnom porovnaní patrí Slovensko medzi generačne najmobilnejšie krajiny, t.j. príjem detí nie je príliš závislý od príjmu rodičov. Výnimkou sú však najchudobnejšie komunity, zväčša Rómovia, kde sa chudoba dedí. Takmer polovica detí z najchudobnejších rodín patrí v dospelosti medzi 20% najmenej zarábajúcich zamestnancov, ukazujú údaje Ministerstva financií. (IFP)

VšZP in good financial condition

The state-owned health insurer VšZP posted a €34-35m net profit in 2017, according to CEO Miroslav Kočan. Its equity is still negative at -€33m, and its retained losses top €229m. Thanks to the booming labor market, VšZP collected €100m more than planned in levies last year, and the state provided a €60m one-off subsidy. The insurer also cut spending on drugs by €12m (they rose by €40m in 2016), canceled contracts with 76 medical specialists, and made adjustments to contracts with hospitals. It did not pay €31m to healthcare providers for so-called over-limit treatments. After returning VšZP to financial health, Kočan wants to focus on quality patient services this year. (etrend.sk)

Investment assistance for five companies

The cabinet approved €10.1m in investment assistance for five companies that plan to invest €69.5m and create 1,150 jobs in Western Slovakia. Dongil Rubber Belt will get a €2.0m tax break for its €19.1m expansion of its rubber seal plant in Považská Bystrica. By 2020, it will create 150 jobs. ZF Slovakia will receive a €4.3m tax break for its €17m expansion of its shock absorber plant in Levice. It will create 750 jobs by 2022. Röchling Automotive will obtain a €1.1m tax break for a €16.9m investment into a new plastics car component plant near Nové Mesto nad Váhom. It will create 77 jobs by 2020. Pankl Automotive was approved for a €1.6m tax break for a €12.1m technological center for trans

VšZP už v dobrej finančnej kondícii

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vlani vykázala zisk 34-35 mil. €, uviedol jej šéf Miroslav Kočan. Vlastné imanie je ale stále záporné (-33 mil. €) a strata uplynulých období činí 229 mil. €. Vďaka rastúcej ekonomike vlani VšZP vyzbierala na poistnom o 100 mil. € viac ako plánovala a štát jej koncom roka poskytol dotáciu 60 mil. €. Poisťovňa tiež znížila náklady na lieky medziročne o 12 mil. € (v roku 2016 vzrástli náklady o 40 mil. €), zrušila zmluvy 76 ambulanciám lekárov a upravila zmluvy pre nemocnice. Poskytovateľom nepreplatila 31 mil. € za tzv. nadlimitné výkony. Po uzdravení poisťovne sa tento rok chce Kočan zamerať na skvalitnenie služieb pre pacientov. (etrend.sk)

Investičná pomoc pre päť firiem

Vláda včera schválila investičnú pomoc 10,1 mil. € pre päť firiem, ktoré plánujú na západnom Slovensku investovať 69,5 mil. € a vytvoriť 1.150 pracovných miest. Dongil Rubber Belt získa 2,0 mil. € daňovú úľavu na 19,1 mil. € rozšírenie závodu na výrobu gumových tesnení v Považskej Bystrici. Do roku 2020 vytvorí 150 pracovných miest. ZF Slovakia dostane 4,3 mil. € úľavu na dani z príjmu na 17 mil. € investíciu do rozšírenia výroby tlmičov v Leviciach. Do konca roku 2022 vytvorí 750 pracovných miest. Röchling Automotive dostane 1,1 mil. € daňovú úľavu na 16,9 mil. € investíciu do nového závodu na výrobu plastových automobilových dielov pri Novom Mesto nad Váhom. Vytvorí 77 pracovných miest do

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.