top of page

Strojárne RP Hujo investujú 5 mil. €

Strojárne RP Hujo (rodina Hujovcov) v roku 2022 vykázali čistý zisk 2,1 mil. € pri tržbách 11,5 mil. €. Venujú sa malosériovej výrobe komponentov pre elektrické rozvodne v západnej Európe a USA a patria medzi najziskovejšie strojárne na Slovensku. Plánujú 5 mil. € investíciu do zvýšenia kapacity, aby pokryli rastúci dopyt. Vďaka automatizácii ostane počet zamestnancov na 115.


Commenti


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page