top of page

Nová vláda vidí spaľovne ako najlepšie riešenie pre komunálny odpad

Nová vláda vo svojom programovom vyhlásení vidí spaľovne ako „najlepšie riešenie pre spracovanie komunálneho odpadu” a plnenie záväzkov voči EÚ. V EÚ na skládkach končí 24% komunálneho odpadu, na Slovensku 40%. Slovensko musí podiel znížiť na 10% do roku 2035. Skupina Wood&Co chce postaviť na Slovensku päť spaľovní za 600 mil. €, za bývalej vlády sa jej nedarilo získať povolenia pre prvý projekt v Šali.


Komentar


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page