Koalícia schválila súdnu reformu

Parlament schválil novelu Ústavy s reformou súdov. Do dvoch rokov klesne počet okresných súdov z 54 na 30; odvolacie súdy budú iba v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove (v súčasnosti je ich osem); v Bratislave a Košiciach vzniknú mestské súdy; obchodné prípady budú riešiť iba súdy v Bratislave, Prešove, Banskej Bystrici a Trnave; a obchodný register bude len v Žiline. Vzniknú nové správne súdy, ktoré budú riešiť žaloby proti rozhodnutiam štátu, ako aj disciplinárne prehrešky sudcov, prokurátorov, exekútorov a notárov. Vďaka nižšiemu počtu súdov sa budú môcť sudcovia špecializovať, čo má viesť k rýchlejším a kvalitnejším rozsudkom. Ústavný súd prišiel o právomoc posudzovať ústavnosť ústavných zákonov. Súdna rada sa bude dôkladnejšie zaoberať majetkovými priznaniami sudcov. Všetci sudcovia budú musieť odísť do dôchodku vo veku 67 rokov (72 rokov pre Ústavný súd).


(dennikN.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.