top of page

Ceny na Slovensku sú vysoké

Slovenské ceny, ktoré platia domácnosti za svoju spotrebu, boli vlani na úrovni až 89% priemeru EÚ, hoci HDP na osobu činilo len 73% priemeru EÚ, ukazujú údaje Eurostatu. Ceny potravín na Slovensku, upravené podľa parity kúpnej sily, boli dokonca na úrovni 107% priemeru EÚ. Celková cenová úroveň (C) a ceny potravín (P) ako podiel na priemere EÚ v roku 2023:

 

C

P

Rakúsko

112%

106%

Slovensko

89%

107%

Česko

89%

99%

Maďarsko

76%

101%

Poľsko

66%

78%

Comments


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page