top of page

470 mil. € na znižovanie emisií, 300 mil. € získal US Steel

Ministerstvá životného prostredia a hospodárstva pridelili 470 mil. € z Modernizačného fondu na projekty znižovania emisií šiestich firiem. U.S. Steel Košice dostane 300 mil. € na nové elektrické pece, Duslo Šaľa 58 mil. € na produkciu zeleného vodíka, Slovnaft 44 mil. € na modernizáciu technológií, Mondi SCP 30 mil. € na nahradenie zemného plynu bioplynom, Sklárne Rona 28 mil. € na elektrické pece a Danucem 10 mil. € na dekarbonizáciu výroby cementu. Kritériom bola jednotková cena za zníženie emisií. Podporené projekty by mali zredukovať priemyselné emisie o 19%.

Hoci U.S. Steel už na svoj 1,3 mld € projekt výmeny uhoľných pecí na elektrické dostal od štátu dotácie 600 mil. €, stále investíciu zvažuje a hľadá investičných partnerov.


Comentarios


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page