ÚRSO zobral dotácie fotovoltickým eletrárňam pre drobné dlhy voči SP

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam vyše 100 výrobcov zelenej elektriny (zväčša fotovoltických elektrární), ktorým od apríla 2014 zaniklo právo na dotácie k cene elektriny. Spolu prídu o 200 mil. €. Dôvodom straty nároku je ich dlh voči Sociálnej poisťovni. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu proti tomuto kroku protestuje. Poukazuje na to, že niektoré zdroje mali iba krátku dobu nízky dlh, strata podpory pritom pre nich automaticky znamená bankrot (bez dotácie nie sú ziskové).

(webnoviny.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.