Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.

Gymnáziá už toľko nelákajú

28.02.2020

Podiel absolventov základných škôl, ktorí sa hlásia na gymnáziá, stúpol z 5% v roku 1990 na 30% v roku 2017. V rokoch 2018-19 už ale mierne klesol na 29%. Otočenie trendu teší výrobné závody, ktoré čelia nedostatku uchádzačov o menej kvalifikované pozície. Čiastočne ide o dôsledok štátnej podpory duálneho vzdelávania, pri ktorej študenti trávia časť štúdia priamo vo firmách. Analytici ale upozorňujú na riziká úzkej špecializácie v skorom veku a preferujú prípravu ľudí pre náročnejšie profesie s vyššou pridanou hodnotou.

 

(etrend.sk)

Please reload

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Metrostav can not agree with Damian Jasná on the final bill

01.04.2020

Construction firm Metrostav filed a bankruptcy motion against the company Damian Jasná (Pavol Jakubec and Andrej Kollár) that is building a €35m 5-sta...

Photovoltaic power plants lost subsidies due to small debts towards SP

01.04.2020

Utilities regulator ÚRSO published a list of over 100 renewable producers (mostly photovoltaic power plants) that have lost subsidies since April 2014...

ÚRSO zobral dotácie fotovoltickým eletrárňam pre drobné dlhy voči SP

01.04.2020

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam vyše 100 výrobcov zelenej elektriny (zväčša fotovoltických elektrární), ktorým od apríla...

1/5
Please reload