top of page

U.S. Steel Košice vlani s rastom výnosov aj zisku

Oceliareň U.S. Steel Košice vlani navýšila prevádzkový zisk EBITDA o 10% na 359 mil. USD. Objem produkcie mierne klesol na 5 mil. ton surovej ocele, ale vďaka vyšším cenám na trhoch výnosy stúpli o 8,5% na 3,228 mld USD. Oceliareň upozornila, že čelí značným trhovým tlakom a už v prvom kvartáli t.r. zníži objem produkcie. Predpokladá vyššie ceny vstupov a nepriaznivý vplyv výmenného kurzu eura.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page