top of page

ÚRSO nemal jasný a predvídateľný systém stanovovania cien energií

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nemal jasný a predvídateľný systém stanovovania maximálnych cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti, ukázala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). ÚRSO navyše netransparentne minul štátnu dotáciu 1,6 mil. € na kontrolu aktív distribučných spoločností. Analýzy pre ÚRSO vykonávala aj firma vtedajšieho šéfa úradu Jozefa Holjenčíka, niektoré z analýz pritom úrad vôbec nevyužil.

NKÚ považuje zistené nedostatky za tak závažné, že podá podnet na prokuratúru. ÚRSO nedostatky priznal a pripísal ich bývalému vedeniu.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page