top of page

Ministerstvo práce vypracovalo Stratégiu pracovnej mobility cudzincov

Ministerstvo práce vypracovalo Stratégiu pracovnej mobility cudzincov s opatreniami, ktoré uľahčia zamestnávanie cudzincov na Slovensku. Firmy budú povinne hlásiť voľné pracovné miesta na úrad práce a podiel cudzincov nesmie prekročiť 30%. Cudzinci ale nebudú musieť predkladať doklady o vzdelaní a zabezpečení ubytovania, uvoľnia sa pravidlá pre agentúry dočasného zamestnávania a skrátia sa lehoty pre úrady na posudzovanie žiadostí.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page