top of page

Ľahšie zamestnávanie cudzincov

Ministerstvo práce (MP) predložilo na pripomienky Stratégiu pracovnej mobility cudzincov s návrhmi opatrení, ktoré majú skrátiť proces vybavovania pracovných povolení pre cudzincov z krajín mimo EÚ zo súčasných 6-9 mesiacov na jeden mesiac. Toľko napr. trvá vybavenie povolení pre Ukrajincov v Poľsku už teraz, aj preto Ukrajinci nejavia o slovenský pracovný trh príliš veľký záujem. MP chce skrátiť úradom lehoty na poskytnutie povolení a znížiť počet dokumentov potrebných na zamestnávanie cudzincov. Cudzinci napr. nebudú musieť poskytovať doklad o vzdelaní, či dokazovať, že majú ubytovanie.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page