top of page

Slovensko sa snaží zdaniť zahraničné digitálne platformy

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré sa snažia zdaniť zahraničné firmy podnikajúce v prostredí digitálnej ekonomiky, ako je AirBnB alebo Booking.com. Podľa zákona sa mali tieto spoločnosti dobrovoľne zaregistrovať na platenie daní z príjmu od januára t.r., doteraz sa však na Finančnej správe (FS) zaregistrovala iba jedna spoločnosť (česká TPF group). FS tak zahájila proces úradnej registrácie pri ďalších firmách. Prvá firma, Expedia Lodging Partner Services zo Švajčiarska, už takto bola zaregistrovaná. FS sa momentálne snaží zaregistrovať aj Booking.com, HRS, Previo a Szallas.hu.

Firmy sa bránia tým, že slovenské riešenie zdaňovania bez koordinácie s inými štátmi znamená dvojité zdanenie. Dôsledkom tak môžu byť súdne spory a arbitráže.

Nejasná legislatíva spôsobuje problémy aj slovenským firmám. Ak sa zahraničná digitálna platforma nezaregistruje na Slovensku, povinnosť odviesť zrážkovú daň z platieb za sprostredkovanie sa automaticky prenáša na slovenské firmy.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page