top of page

Slovensko s najpomalším rastom spomedzi krajín V4

Slovenská ekonomika v prvom štvrťroku t.r. mierne zrýchlila medziročné tempo rastu na 3,6%, znie prvý odhad Štatistického úradu. Rast je založený na silnom domácom dopyte, investíciách aj exporte. HDP eurozóny rástlo o 2,5% a slovenský rast bol, rovnako ako v rokoch 2013-17, najpomalší spomedzi krajín V4. Medziročná zmena HDP podľa Eurostatu:

1Q 18 2Q 17

Poľsko 4,9% 4,2%

Maďarsko 4,7% 3,8%

ČR 4,5% 4,6%

Slovensko 3,6% 3,4%

Rakúsko 3,1% 2,9%

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page