top of page

Štátny SEPS hlási rekordný zisk

Štátny správca elektrizačnej sústavy SEPS vlani navýšil tržby o 16% na 420 mil. € a čistý zisk o 30% na 74,3 mil. €. Za rastom tržieb aj zisku sú vysoké cezhraničné prenosy elektriny, z ktorých mala firma najvyššie výnosy v histórii. Na tento rok očakáva pokles týchto výnosov a tým aj celkového zisku. SEPS zdôrazňuje, že jeho zisk nie je príčinou vysokých cien elektriny na Slovensku, keďže 60% zisku je za cezhraničné prenosy a teda pochádza od zahraničných firiem. Cenu za využívanie prenosovej sústavy určuje regulátor ÚRSO. V roku 2016 mali poplatky SEPS za prenos elektriny a systémové služby 9,4% podiel na koncovej ceny elektriny.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page