top of page

SLSP s nižším ziskom

Najväčšia banka na Slovensku SLSP vlani zaznamenala pokles čistého zisku takmer o štvrtinu na 163,9 mil. €. Po odrátaní mimoriadneho výnosu v roku 2016 za predaj akcií vo Visa Europe mala banka mierny pokles zisku. Objem vkladov klientov stúpol o 10% na 12,5 mld € a úvery narástli o 14% na 11,7 mld €. Riaditeľ banky Peter Krutil poukazuje na celkové zdanenie sektora vo výške 52% (daň zo zisku, bankový odvod a príspevky do rezolučného fondu). Po tom, ako začne ECB budúci rok zvyšovať úrokové sadzby, očakáva veľmi postupný nárast úrokov na hypotéky. Po vysokom raste úverov občanom v posledných rokoch Krutil chápe opatrenia centrálnej banky NBS na obmedzenie úverovania. Exekučnú amnestiu, ktorú zvažuje vláda, považuje za morálny hazard. Podľa neho je lepším riešením osobný bankrot. SLSP nezvažuje akvizíciu inej banky, aj pre vysoké ceny požadované predávajúcimi.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page