top of page

Vláda odpustí daň pri predaji firiem

Väčšina zmien v nedávno schválenej novele Zákona o dani z príjmov je reštriktívna a namierená proti agresívnemu daňovému plánovaniu, píše v blogu Renáta Bláhová, partnerka spoločnosti BMB Leitner. Ide o zdanenie majiteľov zahraničných firiem, zdanenie firiem pri odchode, obmedzenie daňovej neutrality pri reorganizáciách a 35% zrážková daň pre platby, ak sa nepreukáže konečný majiteľ príjmu. Ďalšie zmeny v novele sú pro-podnikateľské, napr. rozšírenie super-odpočtu výdavkov na výskum a vývoj z 25% na 100%, oslobodenie pre príjmy z patentových práv do 50% a oslobodenie firemných ziskov z predaja podielov, pri minimálnej účasti na imaní 10% a časovom teste dva roky. Finančná správa tiež zavádza index daňovej spoľahlivosti a predlžuje lehotu na odvolanie z 15 na 30 dní. Podľa Bláhovej novela odstránila pre slovenských podnikateľov posledný legitímny dôvod optimalizovať dane cez komplikované medzinárodné štruktúry.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page