Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.

ROKOV NA TRHU
ČITATEĽOV DENNE
KLIENTOV 10 ROKOV A VIAC
24
40%
4
TISÍC
50
TISÍC
SPRÁV
PREČÍTAME ROČNE

 Pravidelné prílohy 

v cene spravodajských produktov každý mesiac

NOVÁ
LEGISLATÍVA

 

Prehľad všetkých noviel zákonov, ktoré schválila vláda a parlament za uplynulý mesiac. Doručený prvý deň v mesiaci.

KĽÚČOVÉ EKONOMICKÉ INDIKÁTORY

 

Mesačná príloha poskytuje všetky dôležité makroekonomické štatistiky: HDP, priemysel, nezamestnanosť, mzdy, inflácia, verejné financie, zahraničný obchod. Doručená 15. dňa v mesiaci.

MAKROEKONOMICKÝ PREHĽAD

 

Komentovaný súhrn najdôležitejších ekonomických a politických udalostí uplynulého štvrťroka, obohatený o predpoveď základných ekonomických parametrov. Doručený v prvý deň kalendárneho štvrťroka.

INVESTÍCIE A MAJETKOVÉ ZMENY

 

Súhrn všetkých správ o investíciách a majetkových zmenách v podnikoch na Slovensku za uplynulý mesiac. Doručený prvý deň v mesiaci.

CTP najväčším developerom priemyselných a logistických parkov na Slovensku

11.11.2019

Český developer CTP odkúpil od rakúskej Erste Bank priemyselný park v areáli letiska v Košiciach. Cena parku s piatimi plne prenajatými budovami s plo...

Spotreba elektriny klesá od októbra 2018

11.11.2019

Spotreba elektriny na Slovensku klesá od októbra 2018. Za prvých osem mesiacov t.r. bola medziročne nižšia o 2%. Dôvodom je najmä spomalenie priemyslu...

Štát skúšal zlepšiť daňovú disciplínu živnostníkov

08.11.2019

Štát neúspešne testoval, či dokáže jednoduchou zmenou zlepšiť disciplínu živnostníkov pri platení daní. Behaviorálna jednotka na Úrade podpredsedu vlá...

1/5
Please reload

 

EKONOMIKA DNES                           

65 € mesačne

 

SLOVAK BUSINESS NEWS TODAY          

120 € mesačne

 

 

SLOVAK BUSINESS NEWS TODAY a

EKONOMIKA DNES     

145 € mesačne
 

 

Denný prehľad zasielame na ľubovoľný počet emailových adries v rámci jednej spoločnosti. Pravidelné mesačné prílohy sú v cene spravodajských produktov.

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.

 

 Cenník 

 Skúšobné zasielanie 

 O nás 

Symsite Research je nezávislá analytická spoločnosť, založená v roku 1994. Našim poslaním je prinášať kvalitné informácie o slovenskom biznise, podmienkach podnikania, vývoji sektorov a hospodárení podnikov.

 

Od roku 1998 sme partnerom britskej skupiny The Economist Inteligence Unit, pre ktorú vypracúvame analýzy podnikateľského prostredia Slovenska so zreteľom na zahraničných investorov.

 

Od roku 2015 je našou snahou prinášať aj vlastné kvalitné ekonomické spravodajstvo zo slovenského podnikateľského prostredia.

 Kontakt

 
Symsite Research spol. s r.o.

 

 

 

 

businessnews@symsite.sk

symsite@symsite.sk

+421 917 517 652

 

35 745 479

2020 230 102

SK 2020 230 102

Športová 63

900 91 Limbach

Slovensko

 

e-mail

 

tel

 

IČO

DIČ

IČ DPH

 

Zápis v Obchodnom registri:

OS Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka č. 17156/B

Bankové spojenie

IBAN

BIC

Tatra banka

SK6111000000002629028042

TATRSKBX

 

Vladimír Dohnal

hlavný analytik    

e-mail

mobil

vdohnal@symsite.sk

+421 905 643 055