top of page

Zmeny v EIA majú zrýchliť povoľovanie investícií

Vláda schválila novelu Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ktorej sa 90% investičných zámerov bude posudzovať len v skrátenom konaní a nebude sa k nim môcť vyjadriť verejnosť ani susediace obce. Ide o skládky, spaľovne, či vodné elektrárne. Vláda tak chce podstatne zrýchliť povoľovacie konanie pre investičné projekty (čas konania nesmie presiahnuť šesť mesiacov), aj obmedzením práv verejnosti. Jej jediným opravným prostriedkom ostane žaloba na správny súd. Je otázne, či budú mať správne súdy dostatočnú kapacitu na stovky nových konaní.


Commentaires


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page