Vláda schválila rýchlejšie stavebné povolenia

Vláda schválila nový Zákon o výstavbe s cieľom zjednodušiť udeľovanie stavebných povolení a elektronizovať celý proces. Stavebné povolenia už nebudú vydávať obce, ale štát, ktorý na to vytvorí nový elektronický systém. Obce budú výstavbu ovplyvňovať cez územné plány. Veľkú úlohu v procese povoľovania stavieb budú mať licencovaní projektanti. Zjednoduší sa najmä povoľovanie jednoduchých stavieb ako sú rodinné domy. Zákon zakazuje dodatočnú legalizáciu nepovolených stavieb. Obce proti zákonu protestujú, chcú si ponechať svoje právomoci. Keďže zrýchlenie povoľovacieho procesu závisí od nového IT systému, zrealizuje sa až o niekoľko rokov.


(teraz.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.