Tatra banka vlani vykázala 21% pokles čistého zisku

Tatra banka, súčasť rakúskej skupiny Raiffeisen, vlani zaznamenala 21% pokles čistého zisku na 106,3 mil. €. Za poklesom zisku je najmä nárast tvorby rezerv na nesplácané úvery o 46,2 mil. € na 64,3 mil. €. Banka zároveň rozpustila 18,1 mil. € rezervy na súdne spory a zredukovala personálne náklady o 14 mil. €. Stav úverov klientom vzrástol o 4% (hypotéky +7%). Za 2% rastom čistého úrokového výnosu bol rast dividend z dcérskych spoločností. Banka tiež zvýšila výnosy z poplatkov o 8%.


(sme.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.