Sudcovia proti reforme súdov

Spolu 320 z 1.400 sudcov na Slovensku podporilo otvorený list, v ktorom nesúhlasia s reformou súdov navrhnutou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). Vláda chce zredukovať počet súdov na úroveň roka 1997, čím podľa niektorých sudcov sťažuje prístup občanov k súdu a porušuje záväzky členov EÚ v otázke nezávislosti súdnictva. Navyše podľa nich nerieši zásadné problémy ako preťaženosť niektorých súdov, dĺžku súdneho konania, vymožiteľnosť práva a nedostatočné technické a personálne obsadenie. Nižší počet súdov má pritom vytvoriť podmienky na špecializáciu sudcov, čím sa zrýchlia a skvalitnia rozsudky. Je otázne, či má vláda dosť politického kapitálu, aby reformu presadila.


(sme.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.