top of page

Slovensko je štvrtou najchudobnejšou krajinou EÚ

Slovensko je štvrtou najchudobnejšou krajinou EÚ, ak veríte údajom Eurostatu o HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily. Podľa revidovaných údajov bola slovenská ekonomika vlani na úrovni 73% priemeru EÚ. HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily ako podiel priemeru EÚ:

 

2023

2013

Rakúsko

123%

133%

Česko

91%

86%

Poľsko

80%

67%

Maďarsko

76%

68%

Slovensko

73%

78%

V nominálnom vyjadrení vzrástol slovenský HDP na obyvateľa za poslednú dekádu z 53% na 60% priemeru EÚ, kým slovenské náklady na prácu sa zvýšili z 38% na 55%.


Comentarios


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page