top of page

Slovensko bude do roku 2070 druhou najrýchlejšie starnúcou ekonomikou EÚ

Slovensko bude do roku 2070 druhou najrýchlejšie starnúcou ekonomikou EÚ. Podiel ľudí nad 64 rokov k obyvateľstvu vo veku 20-64 rokov vzrastie z 26% v roku 2019 na 63% v roku 2070. Výdavky na dôchodky, zdravotníctvo, dlhodobú starostlivosť a školstvo tak vzrastú z 18,3% HDP na 29,1%, čo bude najvyšší nárast v celej EÚ, uvádza Správa EÚ o starnutí populácie. Slovenský rast výdavkov (10,8 bodu) je 5-násobný v porovnaní s priemerom únie (1,9 bodu). Len strop na dôchodkový vek vo výške 64 rokov, ktorý zaviedla predchádzajúca vláda, zvýši výdavky v roku 2070 o 3% HDP. Súčasná vláda chce tento strop zrušiť. Plán obnovy ráta s ďalšími reformami v školstve či zdravotníctve, ktoré majú zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií.


コメント


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page