top of page

Protesty proti 150 mil. € investícii Mondi SCP

Obyvatelia Ružomberka protestujú proti 150 mil. € investícii miestnych papierní Mondi SCP do nových technológií, vrátane nového kotla. Kotol má spaľovať odpad z výroby papiera a kaly z čistiarne odpadových vôd a bude mať o 60% väčšiu kapacitu ako súčasné zariadenie z roku 1981. Papierne tvrdia, že k nárastu znečistenia ovzdušia nedôjde. Sú jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia na Slovensku. Papierne chcú investíciu dokončiť do troch rokov.


Коментарі


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page