top of page

Parlament schválil zníženie odvodov pre sezónnych pracovníkov

Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá pri sezónnych prácach zavádza odpočítateľnú položku zo sociálnych odvodov. Odpočítateľná položka bude vo výške 50% priemernej mzdy spred dvoch rokov, na rok 2023 tak bude 605 €. Ide o veľkú pomoc farmárom a cestovnému ruchu.


Komentarze


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page