Orange, Slovak Telekom a O2 zaplatili 100 mil. € za 5G frekvencie

Telekomunikačný regulátor RÚ v aukcii frekvencií pre 5G siete získal 100,2 mil. €. Pre porovnanie, v ČR činil výnos 211 mil. €. Väčšinu frekvencií získali operátori Orange (zaplatil 33,6 mil. €), Slovak Telekom (32,7 mil. €) a O2 (33,4 mil. €), časť získala aj 4ka (Swan Mobile; 0,6 mil. €). Málo solventná 4ka tak nemá dostatok frekvencií na poskytovanie 5G služieb a bude odkázaná na národný roaming (podobne to má aj pri 4G sieti). Operátori o licencie príliš nesúťažili, keď aukcia priniesla iba 2% rast ceny oproti vyvolávacej cene 98,5 mil. €. Za licencie na 4G siete zaplatili operátori v roku 2013 spolu 164 mil. €.


(sme.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.