top of page

Novela Zákona o dani z príjmov sprísňuje boj proti daňovým únikom

Ministerstvo financií dalo na pripomienky novelu Zákona o dani z príjmov. Tá ďalej sprísňuje boj proti daňovým únikom. Pri uplatňovaní daňového bonusu sa budú brať do úvahy príjmy oboch rodičov. Spresňuje pravidlá transferového oceňovania, definíciu zahraničnej závislej osoby a obmedzuje úrokové náklady. Upravuje daňovo uznaný odpis pohľadávok v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Finančná správa v niektorých prípadoch najskôr nebude ukladať pokutu, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už príde pokuta.


Comentários


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page