top of page

Nezodpovedná vláda a parlament zvýšili riziko štátneho bankrotu na 18%

Rozpočtové rozhodnutia prijaté v roku 2022 a v prvom polroku t.r. zvýšili pravdepodobnosť defaultu na dlhodobé záväzky (bankrotu) Slovenska na 18% zo 6% ku koncu roka 2021, uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Išlo najmä o zvýšenie sociálnych dávok (rodinný balíček) a dôchodkov. Dôsledkom rastúcej zadlženosti bude Slovensko čeliť už o dekádu. Najskôr to budú vysoké rizikové prirážky (úrok na dlh) a nižší ekonomický rast, po roku 2040 už bude riziko defaultu 90%. Problémy spôsobí aj demografický vývoj. Budúca vláda by tak mala prijímať konsolidačné opatrenia.


Comments


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page