top of page

Milan Fiľo investuje do papierní

Milan Fiľo a jeho skupina Eco Investment dokončila 41 mil. € investíciu do závodu Paloma v Slovinsku. Kúpila ho v roku 2016 a investícia zvýšila výrobnú kapacitu zo 65.000 ton na 90.000 ton papiera ročne. Zvažuje ďalšiu investíciu do finalizácie výroby za 60 mil. €, ktorá by výrobnú kapacitu zvýšila o ďalších 40.000 ton ročne. Do roka chce Fiľo spustiť aj expanziu závodov na Myjave (papierové tašky a obaly na potraviny), v Brezne (papierové obálky), Harmanci (toaletný papier) a Slavošovciach (papierové obrúsky) za stovky miliónov. Jeho papierne zamestnávajú 1.800 ľudí a majú ročné tržby cez 200 mil. €.


Комментарии


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page