top of page

Košický kraj VÚC investuje do kúpeľov

Košický kraj VÚC nedávno za 0,3 mil. € kúpil od súkromného vlastníka bývalé Turzovské kúpele pri Gelnici a teraz chce tiež od súkromnej firmy kúpiť za 0,8 mil. € Sobranecké kúpele. Na renováciu a využitie kúpeľov chce vyhlásiť medzinárodnú obchodnú a architektonickú súťaž a na investície do kúpeľov chce čerpať EÚ fondy. Cieľom je tvorba pracovných miest a rozvoj turizmu.


Bình luận


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page