Iba tretina ľudí priznáva daň z prevodu nehnuteľností

Finančná správa poslala list s upozornením 12.900 vlastníkom nehnuteľností, ktorí ich predali kratšie ako po piatich rokoch vlastníctva, ale nezaplatili daň z prevodu nehnuteľností. Ročný výpadok na tejto dani odhadla na 24 mil. € a od akcie si sľubuje príjem do štátneho rozpočtu vo výške 70 mil. €. FS odhaduje, že v posledných rokoch daň zaplatila iba tretina z predajcov, ktorí ju mali zaplatiť. Verí, že zaslanie listu s upozornením je lepšou možnosťou, ako okamžitá represia. Dlžníkom je ochotná odpustiť úrok z omeškania a poskytnúť odklad alebo splátkový kalendár.


(teraz.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.