top of page

Gevorkyan plánuje nové závody v USA a Mexiku

Firma práškovej metalurgie Gevorkyan (Artur Gevorkyan) plánuje expandovať na trhy USA a Mexika, kde chce postaviť dva závody. Chce tak byť bližšie pri svojich zákazníkoch z obranného priemyslu. Finálne rozhodnutie má padnúť v druhej polovici t.r. V existujúcom závode vo Vlkanovej realizuje 20 mil. € investičný plán, ktorý zvýši počet zamestnancov z aktuálnych 200 na 250. Firma v roku 2021 vykázala tržby 54 mil. €.


Comentários


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page