top of page

Ceny za komunálny odpad pôjdu hore

Obce budú od 1. januára zo zákona povinné upravovať odpad pred jeho uložením na skládkach. Budú musieť zmenšiť jeho objem, znížiť jeho nebezpečné vlastnosti a zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia. Až 85% obcí ešte nemá technológie na splnenie tejto požiadavky, väčšina ale už podala projekty na ich výstavbu. Výstavbe bránia obštrukcie zo strany aktivistov a pomalý povoľovací proces. Obce sa obávajú, že nová povinnosť spôsobí zdraženie systému nakladania s odpadom aj o 100%. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ nebude pokutovať obce, ktoré novú povinnosť nesplnia.


Comments


Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page