469 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Minister hospodárstva Richard Sulík predstavil ďalších 469 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Opatrenia nespôsobia výpadok v štátnom rozpočte a dajú sa rýchlo zrealizovať. Príkladom je zrušenie záväznosti odvetvových kolektívnych zmlúv pre firmy, ktoré ich nepodpísali; možnosť odpočtu daňovej straty za posledných päť rokov bez obmedzenia na jednotlivé roky; zrušenie cenovej regulácie elektriny a plynu pre malé podniky; povinnosť uhrádzať DPH až po zaplatení faktúry; zrušenie povinnosti odberateľa ručiť za odvedenie DPH za dodávateľa; zrušenie papierových faktúr; vyššia flexibilita pri vydávaní pracovných povolení pre cudzincov; zrušenie školení o bezpečnosti práce pre väčšinu zamestnancov; zdobrovoľnenie rekreačných poukazov; zrušenie koncesionárskych poplatkov pre firmy; zavedenie všeobecnej voľnej živnosti; rozšírenie výpomoci príbuzných vo firmách; či zrušenie legislatívy o neprimeraných podmienkach v obchode. O opatreniach teraz bude Sulík rokovať s firmami.


(pravda.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.