Vláda očakáva, že Kuba nesplatí úvery za dodávky kotlov SES Tlmače

Vláda očakáva, že na jeseň t.r. Kuba nesplatí úvery na modernizáciu elektrárne, kde technológiu dodala slovenská firma SES Tlmače. Štátna Eximbanka poistila úver od nemenovanej slovenskej banky za 120 mil. € a poskytla úver za 54 mil. € na tieto dodávky. Aby sa štátna banka nedostala do problémov, Ministerstvo financií navrhlo prevziať jej expozíciu voči Kube.

(slov-lex.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.