U.S. Steel v prvom polroku s 36% prepadom výnosov

Oceliareň U.S. Steel v prvom polroku t.r. zaznamenala 36% prepad výnosov na 908 mil. USD. V druhom štvrťroku bol dokonca prepad 41%. Aj výroba sa v prvom polroku prepadla o tretinu na 1,527 mil. ton a využitie kapacít kleslo na 61%. Strata pred zdanením a úrokmi činila 40 mil. USD, pričom v prvom polroku 2019 to bol zisk 19 mil. USD.

(pravda.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.