Diaľničný obchvat Bratislavy má problémy s kvalitou

Konzorcium pod vedením španielskej firmy Cintra postavilo prvú časť diaľničného obchvatu Bratislavy v takej nízkej kvalite, že úrady umožnili iba jej podmienečné otvorenie. Pred získaním povolenia na trvalú prevádzku musia byť chyby odstránené. Ide o popraskané betónové a kovové zvodidlá, nedostatočne spevnené svahy, nekvalitné krajnice a stredný deliaci pruh, hrdzavé protihlukové steny a nekvalitné preložky ciest. Cintra sa pritom bude o obchvat starať 30 rokov a mala by mať záujem na kvalitnej práci. Na zatiaľ nedokončenej časti obchvatu pri Jarovciach sa zas v násypoch našiel odpad a azbest.

(dennikN.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.