top of page

Vláda schválila 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia

Vláda schválila 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Zväčša ide o drobné opatrenia bez nákladov pre štát, ktoré majú firmám ušetriť 100 mil. € ročne. Všetky zmeny v daniach a odvodoch budú platné iba od 1. januára; preddavky na daň z príjmu vypočíta daňový úrad; zvyšuje sa hranica auditu (aktíva nad 4 mil. €, resp. obrat nad 8 mil. €); do nákladov pôjde reálna spotreba paliva áut; znižuje sa minimálna pokuta za porušenie hygienických noriem pri predaji a odvolanie voči pokute bude mať odkladný účinok; firmy nebudú musieť viesť evidenciu o cenách; Slovenská obchodná inšpekcia po zistení „drobných nedostatkov“ nebude dávať hneď sankciu; maximálna doba pracovného pomeru na určitú dobu sa predĺži z dvoch na tri roky; firmy nebudú zodpovedné za nelegálne zamestnávanie cez pracovné agentúry; firmy nemusia nahlasovať voľné pracovné miesta na úrad práce; zmäkčujú sa podmienky zdravotnej služby; rozširuje sa okruh komodít na predaj z dvora a predaj burčiaku je povolený celý rok; ruší sa pokuta za poškodený bloček a povinnosť obchodníkov darovať potraviny charite. O zmenách v gastrolístkoch sa bude diskutovať na jeseň.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page