top of page

Bankový odvod bude zrušený

Vláda a Slovenská banková asociácia včera podpísali memorandum o zrušení bankového odvodu od 1. júla. Vláda tak príde o 300 mil. € ročne. Peniaze, ktoré banky doteraz na odvode zaplatili, sa presunú do Rozvojového fondu Slovenska, z ktorého budú financované štátne aj súkromné projekty ako nájomné bývanie, zdravotníctvo, či školstvo (1 mld €). Keďže vlády priebežne míňali výnos z odvodu, v skutočnosti bude fond financovaný z nových dlhov. Ďalších 500 mil. € vláda skúsi presunúť do rezolučného fondu, ktorý banky platia na úrovni EÚ na riešenie kríz, a tiež do Fondu ochrany vkladov. Zrušenie odvodu zvýši kapacitu bánk požičiavať firmám a občanom. Banky v rokoch 2019-22 znížia výplatu dividend o objem bankového odvodu (0,2% vkladov) a stiahnu všetky žaloby na štát.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page