top of page

Rodina Tkáčovcov kupuje skupinu Esin

Rodina Tkáčovcov (Jozef, Patrik a Andrea) kupuje skupinu Esin (Tomáš Kukučka), ktorá zamestnáva 500 ľudí a podniká v nehnuteľnostiach, výrobe elektrickej energie a poľnohospodárstve. Esin sa dostala do problémov a rok sa snažila predať svoje farmy firme Sanagro, z predaja ale napokon zišlo. Esin má ročné tržby 57 mil. €, zisk EBITDA 17 mil. € a záväzky 123 mil. €, z toho J&T Banke a rodine Tkáčovcov dlhuje 38 mil. €.

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

bottom of page