Pravidlá na pracoviskách po pandémii

Úrad verejného zdravotníctva vydal pravidlá na pracoviskách po pandémii. Odporúča home office, rúška a dvojmetrové vzdialenosti a neodporúča veľké stretnutia, výťahy a klimatizáciu. Firmy nemajú povinnosť kupovať zamestnancom rúška a merať im teplotu.

(N.sk)

Táto správa je z Ekonomiky DNES, denného prehľadu najdôležitejších ekonomických správ zo Slovenska.

This news is from the Slovak Business News TODAY, one-page summary of all the important Slovak business news.

Copyright  © 1994 - 2019    Symsite Research         All rights reserved.